Euroopan valot

Hankkeessa kytketään Eurooppa-aihe osaksi Valo-Valmennusyhdistyksen Turun toimipaikan työpajatoimintaa sekä järjestetään Eurooppa-päivänä 9.5. yleisölle avoin tilaisuus. Varsinaisena kohderyhmänä ovat Turun työpajalla olevat asiakkaat ja välillisinä kohderyhminä yhdistyksen ja sen taustaorganisaatioiden muut asiakkaat.

Eurooppa-aihetta pohditaan yhdessä ohjaajien ja asiakkaiden kanssa. Europarlamenttivaaleihin liittyen nuoret voivat vertailla ehdokkaita ja käyttää vaalikoneita osana pajatoimintaa. Nuorille tarjotaan mahdollisuus käydä äänestämässä ennakkoon yhdessä muun ryhmän kanssa. Asiakkaat tekevät myös pieniä Minä eurooppalaisena -projekteja, joissa he voivat työstää omaa eurooppalaisuuttaan. Projektin toteutustapa valitaan asiakkaan kiinnostuksen ja oppimistavoitteiden mukaan.
Keskeisenä tavoitteena on parantaa nuorten mediataitoja sekä kriittistä suhtautumista mediassa leviävään materiaaliin.

Osa asiakkaista suorittaa pajatoiminnassa osia ammatillisista tutkinnoista Valo-valmennustoimintamallia hyödyntäen. Hankkeessa Eurooppa-teema kytketään osaksi valmennuksen sisältöjä. Eurooppa-aiheista materiaalia tuotetaan esimerkiksi tutkinnon osiin, joissa käsitellään viestintä ja vuorovaikutusosaamista sekä yhteiskunta- ja työelämäosaamista.

Hankkeessa suunnitellaan ja järjestetään Valo-Valmennusyhdistyksen Turun toimipaikassa Eurooppa-päivänä 9.5.2019 yleisölle avoin tilaisuus, jossa suunnittelijoina ja järjestäjinä toimivat yhdistyksen työpajoilla olevat nuoret. Tapahtumassa tuodaan esiin ESR-rahoitteisen Valovoima- hankkeen tuella mahdollistettu nuorten osaamisen kasvu sekä työpajoilla tuotettu Eurooppa-aiheinen materiaali.

Valmis materiaali levitetään laajasti verkostoille.

Hanke kestää 1.1. – 31.12.2019 ja sitä rahoittaa Ulkoministeriö.