Know-hanke

Hankkeen tavoitteena on lisätä nuorten mahdollisuuksia keskustella sekä saada tietoa rikollisuudesta eri näkökulmista. Nuoret osallistuvat itse turvallisen ympäristön kehittämiseen Itä-Helsingissä. Hankkeessa toteutetaan osallistuvan budjetoinnin avulla nuorten oma, rikoksentorjuntaan liittyvä projekti.

Hankeen kesto: 1.9.2018-31.12.2019
Hankkeen rahoittaa Oikeusministeriö.