Nuorten kv-toiminta

Valo-Valmennusyhdistys toteuttaa vuosina 2017-2018 nuorten kansainvälisen toiminnan hankkeen yhdessä IFBC:n ja saksalaisten nuorisotyön toimijoiden kanssa. Hankkeessa kehitetään life skills -malliin perustuva vertaistuen malli, jossa eri paikkakunnilta ja eri kulttuuritaustoista tulevat nuoret tukevat toisiaan elämän eri tilanteisiin liittyvissä kysymyksissä. Hanketta rahoittavat Lounais-Suomen aluehallintovirasto ja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto.