RIKSU-rikoksista irtaantumista tukeva sukupuolisensitiivinen kuntoutus

RIKSU-hanke on kehittämishanke, jonka tavoitteena on luoda rikostaustaisten naisten ja muunsukupuolisten tarpeita vastaava kuntoutus, jossa huomioidaan naiserityisen työn erityispiirteet. Kuntoutuspolku tähtää rikoksista irtaantumiseen, päihdekuntoutumiseen sekä perhesuhteiden ja arjenhallintataitojen vahvistamiseen. Työskentely voidaan aloittaa vankilassa, jolloin huomiota kiinnitetään erityisesti vankilasta vapautumisen nivelvaiheeseen. Vapautumisen jälkeen kuntoutus toteutetaan asiakkaan rinnalla kulkien ja asiakkaan tarpeisiin vastaten. Kuntoutusta järjestetään yksilö- ja ryhmämuotoisena. Tarkoituksena on lopulta saattaa asiakas yhteiskunnan normaalipalveluiden piiriin. Hankkeessa kehitetään myös virtuaalikuntoutusta yhdessä vankiloiden kanssa.

Hanke toteutetaan yhteistyössä Silta-Valmennusyhdistys ry:n, Valo-Valmennusyhdistys ry:n ja Laurea-ammattikoulun kanssa. Yhteistyö mahdollistaa hankkeen arvointitiedon tuottamisen ja tulosten levittämisen laaja-alaisesti palvelukokonaisuuksien kehittämiseksi. Valo-Valmennusyhdistys ry vastaa hankkeen kehittämisestä sekä pilotoinnista Turun seudulla ja Silta-Valmennusyhdistys ry Tampereella.

Hanke on ESR-rahoitteinen ja sen kesto on 14.9.2020-31.3.2023.

Yhteystiedot

Ohjaaja Peppi Tuomi, 040 673 6202, peppi.tuomi@valo-valmennus.fi
Kehittäjä Kirsi Kojonkoski, 050 504 4499, kirsi.kojonkoski@valo-valmennus.fi