Tutkimus- ja kehittämiskeskus

Valo-Valmennusyhdistys toimii valtakunnallisena nuoriso- ja sosiaalialan tutkimus- ja kehittämiskeskuksena. Yhdistyksen kehittämistoimintaa johtaa kehittämispäällikkö, valt. lis. Eeva Salmi.

Yhdistys etsii jatkuvasti uusia kumppaneita erilaisiin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeisiin Suomesta ja kansainvälisesti. Rahoituselementteinä ovat mm. STEA-rahoitus, ESR-rahoitus, kotoutumisrahastot, Horizon-ohjelma sekä eri säätiöiden avustukset.

Valo-Valmennusyhdistyksen vahvimpia osaamisalueita ovat oppiminen epämuodollisissa oppimisympäristöissä, erityisryhmien oppiminen, oppimisvaikeudet ja kommunikaatiomenetelmät, vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien koulutus ja työllisyyden edistäminen, rikostaustaisten tukeminen takaisin yhteiskuntaan, asunto ensin -työ, päihde- ja mielenterveysongelmien ennaltaehkäisy ja hoito, etsivä ja löytävä työ sekä nuorten elämään liittyvät kysymykset.

Lisätietoa tutkimus- ja kehittämiskeskuksesta

Eeva Salmi

Kehittämisjohtaja
Tenholantie 12, Helsinki