Venda – uutta suuntaa mereltä

Venda hankkeen tavoitteena on nuorten aikuisten sosiaalisen osallisuuden, toimintakyvyn sekä koulutus- ja työelämävalmiuksien vahvistaminen merivalmennuksen ja seikkailupedagogiikan sekä riittävän ohjauksellisen tuen menetelmin.

Merivalmennusta ja ympärivuotista seikkailukasvatustoimintaa

Hankkeen tuloksena syntyy merivalmennusta ja seikkailullista ryhmätoimintaa, vertaisuutta ja nuorta lähellä olevaa, ammattimaista ohjausta yhdistävä toimintamalli. Menetelmällisestimerivalmennuksessa keskeisiä elementtejä ovat vastuullisuus, vuorovaikutus ja yhteistyö. Merivalmennuksen rinnalla kulkee ympärivuotinenseikkailukasvatuksellinen ryhmätoiminta.

Tukea ja ohjausta

Hankkeessa kytketään vapaaehtoinen, yhteisöllinen ja osallisuutta tukeva toiminnallisuus kiinteästi ammatilliseen toimintakyvyn arviointiin ja yksilölliseen osaamisen tunnistamiseen ja urasuunnitteluun, jonka tuloksena osallistujantoiminnalliset ja taidolliset vahvuudet nostetaan näkyviksi nuorelle itselleen ja samanaikaisesti tuetaan oman tulevaisuuden suunnittelua ja rakentamista konkreettisin askelin.

Hankkeen päätoteutajana toimii Valo-Valmennusyhdistys ry ja osatoteuttajina Y-säätiö sr sekä Suomen purjelaivasäätiö.
Hanke toteutetaan 1.5.2021 – 30.4.2023 Helsingin, Espoon ja Vantaan alueella.

Ota yhteyttä

Ohjaaja
Mari Kulovesi
mari.kulovesi (at) valo-valmennus.fi
040 674 5367