Föreningen Valo-Valmennus rf

Varför?

Valo-Valmennusyhdistys rf är en rikstäckande organisation som arbetar för att främja kunskap, sysselsättning, välbefinnande och delaktighet. Föreningens grunduppgift är att hjälpa, stödja och vägleda samt handleda mest utsatta människor att uppnå ett vanligt bra liv, där människors egna realistiska önskemål för hälsa, välbefinnande, arbete, hem och mänskliga relationer förverkligas.

Hur?

Verksamheten bygger på kontinuerlig utveckling, utvärdering, samt utnyttjandet av tillämpad forskning i det praktiska arbetet. Föreningen utvecklar och sprider nya arbetsformer som stödåtgärder för människor i utmanande livssituationer.

Vem?

Valo-valmennusyhdistys grundades av fyra organisationer som arbetar regionalt inom förebyggande av utslagning samt främjande av delaktighet: Silta-Valmennusyhdistys från Tammerfors, Katulähetys från Rauma-regionen, Sininauha från Björneborg och Föreningen för Mental Hälsa från Sastamala-regionen. Föreningens styrelse består av representanter för dessa föreningar.