Toiminnallinen uravalmennus

Toiminnallisen uravalmennuksen tavoitteena on parantaa asiakkaan valmiuksia sijoittua työmarkkinoille tai koulutukseen. Valmennuksessa selkiytetään osallistujan käsitystä omista vahvuuksistaan, kehittämistarpeistaan ja mahdollisuuksistaan. Valmennus tukee osallistujaa ammatinvalinta- ja uravaihtoehtojen suunnittelussa.

Toiminnallinen uravalmennuskokonaisuus kestää 5 – 40 päivää ja se räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Sisältöinä voivat olla esimerkiksi ammatinvalinta- ja uravaihtoehdot, koulutukseen hakeutuminen, tietotekniset taidot ja sähköinen asiointi.

Työskentelyssä käytetään toiminnallisia menetelmiä ja ympäristöjä. Näissä hyödynnetään myös luontoympäristöä ja liikunnallisia ympäristöjä.

Valmennus toteutetaan Valo-Valmennusyhdistyksen, Rauman Seudun Katulähetyksen ja Porin Sininauhan yhteistyönä.

Palvelu on tarkoitettu Satakunnan TE-toimiston asiakkaille.

Ota yhteyttä!

Jenni Moilanen p. 044 068 4991, jenni.moilanen(at)rskl.fi

Tommi Kaikkonen p. 040 775 8204, tommi.kaikkonen(at)valo-valmennus.fi