NUOTTI-valmennus

NUOTTI-valmennus

Palvelun kohderyhmänä on 16–29-vuotiaat nuoret, joiden fyysinen, psyykkinen tai sosiaalinen toimintakyky on heikentynyt, ja joiden oletetaan hyötyvän valmennuksellisesta tuesta. Palvelun lähtökohtana nuoren voimavarat, taidot ja tulevaisuuteen suuntaaminen. Valmentaja rohkaisee nuorta hyödyntämään omia voimavarojaan, toimimaan itse ja asettamaan tavoitteita. Valmennukseen sisältyy tapaamisia, säännöllistä yhteydenpitoa sekä verkostotyötä. Tapaamiset toteutetaan pääasiassa nuoren arjen ympäristössä. Valmennus kestää enintään 5 kk. Valmennuksen ajalta asiakkaalla on mahdollisuus saada kuntoutustukea.

Hakeminen:

  • Valmennustarpeen tunnistamisen jälkeen nuoren asia ohjataan sovitusti Kelan kuntoutuksen asiantuntijalle.
  • Hän ottaa yhteyttä nuoreen, kertoo valmennuksen mahdollisuudesta ja haastattelee nuoren valmennukseen hakemiseksi.
  • Nuori hakee NUOTTI-valmennusta suullisesti haastattelun yhteydessä eli kuntoutushakemusta ei tarvitse täyttää.
  • Nuori voi hakea valmennusta myös toimittamalla Kelaan kuntoutushakemuksen.
  • Kuntoutusasia tulee Kelassa vireille, kun nuori hakee valmennusta suullisesti tai hänen täyttämänsä kuntoutushakemus saapuu Kelaan.
  • Hakeminen ei edellytä lääkärinlausuntoa. Nuori voi toimittaa Kelaan hakemisen yhteydessä itseään koskevia verkostojen lausuntoja.

 

KELAN VALTAKUNNALLINEN PALVELUNUMERO: 020 692205

Yhteystiedot (huomioi kaupunki)

Katariina Varjonen

Ohjaaja, Nuotti-valmennus
Hatanpään Valtatie 34E, Tampere

Tanja Serola

Ohjaaja & Nuotti-valmennus
Särkilahdenkatu 13, 20200 Raisio

Peppi Tuomi

Ohjaaja, Nuotti-valmennus ja AKSE
Ratapihankatu 53 C, 20100 Turku