Taidepaja

Pajalla perehdytään taiteen tekniikoihin ja niitä sovelletaan luovasti ja kokeilevasti piirtäen, maalaten ja kolmiulotteisesti. Työ ohjataan niin, että jokaisen on helppo päästä tekemisen alkuun, vaikka aiempaa kokemusta ei olisikaan. Ryhmässä työstetään esille nousevia teemoja. Valmiita kuvia katsotaan yhdessä. On tärkeää, että jokainen saa kokea ryhmässä olemisen turvallisena ja saa olla omana itsenään läsnä.

Taide-paja voi toteuttaa myös näyttelyprojekteja tai tilaustöitä. Silloin otetaan ensisijaisesti huomioon tilaajan toiveet ja sen, miten teos soveltuu tiettyyn paikkaan sisältönsä ja ominaisuuksiensa puolesta.

Lisätietoa taidepajasta

Assi Piironen

Ohjaaja, Taide-paja
Viinikankatu 53

Päivi Viinikainen

Toimivapaalla