Yhteisöpaja

Pajan tarkoituksena on toimia yhteisön sekä toisen ihmisen avuksi toteuttaen erilaisia tapahtumia, projekteja ja vapaaehtoistyötä. Toiminnassa huomioidaan lähiympäristön viihtyvyys ja ekologiset näkökulmat sekä monikulttuurisuus. Pajalla opitaan sosiaalialalla tarvittavia taitoja, yhteisöllistä ja yhteiskunnallista ajattelua sekä projekti- ja tapahtumatuotantoa. Tutustutaan järjestötoimintaan sekä vapaaehtoistyöhön.

Toiminta perustuu toisen ihmisen tasavertaiseen kohtaamiseen ja suvaitsevaisuuteen. Pajan arki on yhdessä tekemistä ja oppimista. Ajatuksena on toiselle hyvää tekemällä edistää toisen sekä itsen hyvinvointia. Paja sopii erityisen hyvin niille, jotka haluavat omalta osaltaan edistää ja omien resurssiensa puitteissa vaikuttaa yhteisömme hyvinvoinnin lisäämiseen.

Lisätietoa yhteisöpajasta

Milla Piri

Ohjaaja, Yhteisö
Sumeliuksenkatu 13