PRE-paja

PRE-pajalla pääsee hoitamaan omaa hyvinvointia ja vahvistamaan omia voimavaroja. Toiminnassa pyritään erilaisen tekemisen avulla löytämään omia vahvuuksia ja samalla suuntaa kohti koulutusta ja työtä. Toiminta soveltuu hyvin tilanteeseen, jossa ammatinvalinta kaipaa selkiytymistä. Toiminnan ydintä on ryhmämuotoinen toiminta, vertaisryhmän tuki ja oman hyvinvoinnin hoitaminen.

Lisätietoja

Maija Koski

ohjaaja, PRE-paja ja luontopaja
Ratapihankatu 53C, 20100 Turku
Särkilahdenlahdenkatu 11, 21200 Raisio