Yhteisöpaja

Yhteisöpajalla tutustutaan sosiaali- ja terveysalan kenttään ja työtehtäviin esim. lasten, ikäihmisten ja kehitysvammaisten kanssa. Pajalla suunnitellaan tapahtumia ja tuokioita eri asiakasryhmille sekä tehdään vierailukäyntejä. Pajalla oppii vuorovaikutustaitoja, ihmisten kohtaamista sekä alan monipuolisuuden ymmärrystä. Valmentautujalla ei tarvitse olla aikaisempaa työkokemusta sote-alalta vaan kiinnostus alaan riittää. Pajalla pääsee pohtimaan omaa rooliaan ohjaajana ja hoitamaan omaa hyvinvointiaan. Yhteisöpaja tutustuu myös erilaisiin vapaaehtoistyön toimintamuotoihin ja ideoi nuorten kohtaamispaikan ja harrasteryhmän toimintaa ryhmässä. Pajalla voi suorittaa opintoja seuraavilta aloilta: henkilökohtainen avustaminen, kasvatus- ja ohjausala

Lisätietoja

Petri Helmi

Ohjaaja, yhteisöpaja
Ratapihankatu 53C, 20100 Turku

Lisätietoja opinnoista antaa

Kaisa Hurskainen

Valo-valmentaja
Ratapihankatu 53C, 20100 Turku