Valo-valmennuksen valtakunnalliset yhteystiedot

Valo-valmennus valtakunnalliseksi -hanke tukee laaja-alaisesti Valo-valmennuksen toteuttamista paikallisesti.

Valo-valmennusverkosto kokoaa valtakunnallisesti yhteen työllisyystoimijoita, jotka haluavat tarjota omille asiakkailleen mahdollisuuden valmentautua ammatillisten tutkintojen osien suorittamiseksi.

Valo-valmennusta voi hyödyntää ilmaiseksi ja asiantuntijoiden tarjoama tuki on hyödynnettävissä ilmaiseksi. Valo-valmennuksen käyttöönottoa ja levittämistä tukee STEA:n rahoittama Valo-valmennus valtakunnalliseksi -hanke.

Yhteystiedot

Lotta Hällström

Asiantuntija

”Asiantuntijana tehtäväni on auttaa organisaatioita ottamaan Valo-valmennus -toimintamalli käyttöön. Sen lisäksi, että kerron Valo-valmennuksesta erilaisissa foorumeissa, autan toimijoita mm. oppilaitosyhteistyökuvioiden käynnistämisessä. Vastuullani on myös Valo-valmennuksen lehden ja uutiskirjeen sisällöntuotanto sekä muut viestinnän tehtävät. Työni luonteen vuoksi matkustan paljon.”

Tuula Hopponen

Asiantuntija

”Työssäni vien tietoa Valo-valmennuksesta eri organisaatioille ja oppilaitoksille. Ominta osaamisaluettani ovat oppimisympäristöjen kartoittaminen ja konsultointi valmennustyön aloittamiseksi. On todella hienoa, että Valo-valmennuksen avulla ihmiset saavat onnistumisen mahdollisuuksia ja pääsevät elämässä eteenpäin. Valo-valmennus on valmis toimintatapa, kenenkään ei tarvitse keksiä pyörää uudelleen.”

Johanna Heine

Asiantuntija / Vastaava ohjaaja

”Työskentelemme omilta alueiltamme käsin, mutta hankkeen toiminta-alueena on koko Suomi. Meiltä löytyy kaikki tarvittava tieto Valo-valmennuksen toteuttamiseksi ja toimintapa on otettavissa käyttöön ilmaiseksi. Mikäli vastaan tulee ongelma, niin niihin etsitään aina ratkaisut. Löydetyt ratkaisut saadaan verkoston avulla nopeasti kaikkien toimijoiden käyttöön. Yhteistyössä on voimaa!”

Ari Reunanen

Projektipäällikkö

”Projektipäällikkönä vastaan Valo-valmennus valtakunnalliseksi –hankkeen hallinnosta. Vastuullani ovat erilainen vaikuttamistyö Valo-valmennuksen mahdollistamiseksi eri puolilla Suomea, viestintään liittyvät tehtävät sekä sidosryhmäyhteistyö. Tiiminä tuotamme monenlaista materiaalia ja esimerkiksi verkostotapaamisia yhteistyökumppaneiden tukemiseksi.”