Avoimet työpaikat

Valo-Valmennusyhdistys etsii Helsingin Nuorisotakuutalolle

OHJAAJAA ETSIVÄÄN NUORISOTYÖHÖN

Ohjaajan tehtävänä on tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja auttaa häntä palvelujen ja muun tuen piiriin ja kohti koulutusta ja työtä. Palvelu toteutetaan pääsääntöisesti Helsingissä ja siellä asuville tai oleskeleville 16–29-vuotiaille nuorille. Palvelun toteuttaminen tapahtuu nuorten vapaa-ajalla heidän tarpeistaan lähtöisin niin päivisin, iltaisin kuin tarvittaessa viikonloppuisin. Valo-Valmennusyhdistyksen etsivän nuorisotyön erityisenä kohderyhmänä ovat päihde- ja rikostaustaiset nuoret.

Ohjaajan tehtävät

– Yksilö- ja ryhmäohjaus
– Jalkautuva katutyö nuorten ympäristöihin
– Etsivän nuorisotyön käytänteiden kehittäminen
– Verkostotyö

Tehtäviin on edellytyksenä soveltuva AMK-tasoinen tutkinto esimerkiksi yhteisöpedagogin tai sosionomin tutkinto. Lisäksi työntekijällä tulee olla muutaman vuoden työkokemus nuorisotyöstä tai muusta nuorten kanssa tehtävästä työstä. Hakijalle on eduksi kokemus työskentelystä päihde- ja rikostaustaisten nuorten kanssa. Tehtävässä onnistuminen edellyttää hyviä tiimityöskentelytaitoja, osaamista usean toimijan verkostossa tehtävästä työstä sekä hyviä viestintätaitoja.

Työsuhde alkaa heti tai sopimuksen mukaan ja on määräaikainen vuoden 2021 loppuun. Työsuhteen ehdoissa noudatetaan yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta. Työsuhde edellyttää rikostaustaotteen toimittamista.

Vapaamuotoinen hakemus ja CV toimitetaan sähköpostitse viimeistään 7.7.2019 osoitteeseen rekrytointi@valo-valmennus.fi. Laitathan sähköpostiin otsikoksi ” Ohjaaja, etsivä työ, Helsinki”.
Tiedusteluihin vastaa Reeta Munther 27.6. klo 10-11 ja 3.7. klo 14-15, p. 040 75 85 376. Haastattelut järjestetään viikoilla 28-29.

Valo-Valmennusyhdistys on valtakunnallinen yleishyödyllinen yhdistys, joka työskentelee osaamisen, työllisyyden, hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseksi.

Nuorisotakuutalo on toimintamalli, joka tarjoaa nuorelle kokonaisvaltaista tukea arjessa sekä polkuja kohti koulutusta ja työtä. Osana Nuorisotakuutaloa toimii etsivä nuorisotyö, jota tuotetaan Helsingin kaupungille.

Tutustu organisaatiomme ja toimintaamme:
www.valo-valmennus.fi
www.nuorisotakuutalo.fi

Valo-Valmennusyhdistys hakee Valovoima-hankkeeseen

VALMENTAJAA määräaikaiseen työsuhteeseen

Valovoima-hanke tarjoaa heikossa työmarkkina-asemassa oleville henkilöille mahdollisuuden suorittaa ammatillisen tutkinnon osia valo-valmennusmallia hyödyntäen aidoissa työympäristöissä. Hankkeen päätoteuttajana toimii Valo-Valmennusyhdistys ry ja osatoteuttajana Raision kaupunki. Hankkeen toiminta-alueena on Varsinais-Suomi ja sitä rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.

Valmentaja
• organisoi ja kehittää valmennusta, jonka tavoitteena on ammatillisen tutkinnon osan suorittaminen kuntouttavan työtoiminnan, työkokeilun tai palkkatuetun työn aikana
• kokeilee ja ottaa käyttöön digitaalisia välineitä osaamisen kerryttämisessä ja näyttöjen tallentamisessa sekä tuottaa näistä ohjeistukset
• tekee aktiivista yritysyhteistyötä
• toteuttaa muita hankesuunnitelmassa kuvattuja tehtäviä.

Hakijalta edellytämme soveltuvaa korkeakoulutusta. Ammatillisen koulutuksen tuntemus, kokemus yritysyhteistyöstä ja työskentely heikossa työmarkkina-asemassa olevien rinnalla katsotaan eduksi. Tehtävässä onnistuminen edellyttää reipasta asennetta, itsenäisiä organisointitaitoja sekä hyviä viestintä- ja dokumentointitaitoja.

Työsuhde alkaa elokuussa tai sopimuksen mukaisesti ja jatkuu 31.12.2020 saakka. Työsuhteen ehdoissa noudatetaan yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta. Vapaamuotoisen hakemuksen ja CV:n tehtävään voi laittaa sähköpostilla 30.06.2019 mennessä osoitteeseen rekrytointi@valo-valmennus.fi. Laitathan sähköpostiin otsikon ”Valo-valmentaja Turku”. Haastattelut viikolla 27.

Lisätietoja: projektipäällikkö Kirsi Kojonkoski p. 050 504 4499 tai kehittämispäällikkö Sandra Englund 050 441 9211

Valo-Valmennusyhdistys on valtakunnallinen yleishyödyllinen yhdistys, joka työskentelee osaamisen, työllisyyden, hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseksi. Yhdistyksellä on n. 40 työntekijää kuudessa eri kaupungissa.

Tutustu toimintaamme:
www.valo-valmennus.fi
www.nuorisotakuutalo.fi

VALMENTAJA ESR-hankkeeseen

(esim. Sosionomi AMK), määräaikainen 8/2022 asti

UPPO-hankkeessa (Ulkopuolelta polkuja osaamiseen) toteutetaan uudenlaisia ratkaisuja nuorten ja aikuisten osallisuuden lisäämiseksi Satakunnan alueella. Hankkeen tavoitteena on kehittää uudenlaista yhteistyötä ja toimintatapoja koulutuksen ja työn ulkopuolella olevien ja kasautuneiden haasteiden kanssa kamppailevien osallisuuden lisäämiseksi, koulutukseen osallistumisen kynnyksen madaltamiseksi ja kuntoutustarpeen kartoittamiseksi. Hanketta toteutetaan yhteistyössä Valo-Valmennusyhdistyksen ja Rauman Seudun Katulähetyksen kanssa.

Haemme kolmivuotiseen (9/2019-8/2022) hankkeeseen valmentajaa, joka on valmis työskentelemään tavoitteellisesti haastavan kohderyhmän parissa. Työ edellyttää liikkumista Satakunnan alueella (B-ajokortti). Valmentaja työskentelee osana projektitiimiä. Valmentajan tehtävä on vastata oman alueen asiakkaiden ohjautuvuudesta hankkeen piiriin, yksilö- ja ryhmämuotoisen toiminnan kehittäminen ja pilotointi, arviointitiedon kerääminen ja arviointiin osallistuminen, verkostotyö ja hankeviestintä.

Edellytämme hakijalta:

  • soveltuvaa, vähintään AMK-tasoista koulutusta (esim. sosionomi AMK, ammatillinen opettaja tmv.)
  • erinomaisia vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja
  • organisointikykyä ja oma-aloitteisuutta
  • toisen asteen näyttötutkintojärjestelmän tuntemusta

Eduksi katsotaan:

  • kokemus kehittämistyöstä
  • olemassa olevat verkostot (TE-toimisto, sosiaalitoimi, WinNova/Sataedu, työpajat jne.)

Hakemukset ja ansioluettelo kaikkiin tehtäviin osoitetaan Porin Sininauha ry:n hallitukselle ja toimitetaan 6.8.2019 mennessä sähköpostitse osoitteella j.huhtala@porinsininauha.fi. Merkitse hakemukseen selkeästi tehtävä jota haet.

Lisätietoja tehtävistä antaa toiminnanjohtaja Johanna Huhtala puhelimitse (040-720 5825) seuraavina aikoina: to 27.6. klo 8-14, pe 28.6. klo 8-14, to 18.7. klo 8-16, sekä pe 2.8. klo 8-16.

Valmentaja ESR-hankkeeseen 

Hankkeessa toteutetaan uudenlaisia ratkaisuja nuorten ja aikuisten osallisuuden lisäämiseksi Satakunnan alueella. Hankkeen tavoitteena on kehittää uudenlaista yhteistyötä ja toimintatapoja koulutuksen ja työn ulkopuolella olevien ja kasautuneiden haasteiden kanssa kamppailevien osallisuuden lisäämiseksi, koulutukseen osallistumisen kynnyksen madaltamiseksi ja kuntoutustarpeen kartoittamiseksi. Hanketta toteutetaan yhteistyössä Valo-Valmennusyhdistyksen ja Porin Sininauhan kanssa.

Haemme ohjaajaa, joka on valmis työskentelemään tavoitteellisesti haastavan kohderyhmän parissa. Työ edellyttää liikkumista Satakunnan alueella. Ohjaaja työskentelee osana projektitiimiä ja valittavalta edellytetään hyviä vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja. Aikaisempi kokemus kehittämistyöstä katsotaan eduksi. Arvostamme sitoutumista yhdistyksen arvoihin, keskiössä on palvelulupauksen toteuttaminen siitä, että jokainen ihminen kohdataan ja ohjataan oikean tuen piiriin.
Valmentajan tehtävänä on:

– vastata oman alueen asiakkaiden ohjautuvuudesta hankkeen piiriin
– yksilöllisen tuen pilotointien toteutus ja kehittäminen
– yksilö- ja ryhmämuotoisen toiminnan kehittäminen ja pilotointi
– arviointitiedon kerääminen ja casekuvausten tekeminen
– arviointiin osallistuminen
– verkostotyön tekeminen
– hankeviestintä

Osa hakijoista kutsutaan haastatteluun, jonka ajankohta ilmoitetaan haastatteluun kutsuttaville myöhemmin.

Työt alkavat syksyllä 2019
Hakuaika 18.6.2019-12.8.2019
Palkka noin 2400€/kk

Lisätiedustelut:
sähköpostitse janne.rantala@rskl.fi

Hakemukset:

janne.rantala@rskl.fi
tai
Rauman Seudun Katulähetys ry
Lyseokatu 7, 26100 Rauma