Avoimet työpaikat

Valo-Valmennusyhdistys hakee

Ohjaajaa Turkuun

Ohjaajan tehtävänä on ohjata asiakkaita yhdistyksen palveluissa ja hankkeissa. Asiakkaat ovat koulutuksen ja työn ulkopuolella olevia työikäisiä nuoria ja aikuisia. He osallistuvat palveluihin, joiden tavoitteena on vahvistaa heidän työ- ja toimintakykyään sekä lisätä osaamista jokaisen yksilöllisten tavoitteiden mukaan. Haettava työntekijän tehtäviin sisältyy pääasiassa Kelan työllistymistä edistävän ammatillisen kuntoutuksen (TEAK) valmennustehtävät. Valo-Valmennusyhdistys toteuttaa palvelua yhteistyössä Live Säätiön kanssa.

Ohjaajien tehtäviin kuuluu:
– toiminnan suunnittelu ja toteutus palvelukuvauksen mukaisesti
– asiakkaiden valmennus sekä asiakastietojen kirjaaminen
– toiminnan kehittäminen yhteistyössä muun tiimin kanssa
– verkostotyö

Hakijalta edellytämme vähintään 10 kk kokemusta työhönvalmennuksesta, työhönkuntoutuksesta ja työelämään ohjaamiseen liittyvästä työstä. Ohjaajalla tulee olla vähintään ammatillinen perustutkinto (esim. nuoriso-ohjaaja, lähihoitaja, IT-ohjaaja, liikuntaneuvoja, toimintaterapeutti, yhteisöpedagogi tai sairaanhoitaja).

Työsuhde alkaa sopimuksen mukaan ja on määräaikainen vuoden 2023 loppuun. Työsuhteen ehdoissa noudatetaan yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta.

Vapaamuotoinen hakemus ja CV tehtävään lähetetään sähköpostilla 26.9.2021 mennessä osoitteeseen rekrytointi@valo-valmennus.fi. Laitathan sähköpostiin otsikon ”TEAK-ohjaaja Turku”.
Tiedusteluihin vastaa Kirsi Kojonkoski (p. 050 504 4499, s.posti kirsi.kojonkoski@valo-valmennus.fi) tiistaina 21.9. klo 9-10 ja torstaina 23.9. klo 10-12.

 

Valo-Valmennusyhdistys hakee

Keittiöpajan ohjaajaa Tampereelle 
Etsimme joukkoomme keittiöpajan ohjaajaa Hervannan keittiöpajalle. Paja huolehtii toimipisteen päivittäisen lounaan valmistuksesta. Osallistujat ovat koulutuksen ja työn ulkopuolella olevia nuoria ja aikuisia, jotka ovat kuntouttavan työtoiminnan tai sosiaalisen kuntoutuksen palvelussa. Toiminnan tavoitteena on vahvistaa heidän työ- ja toimintakykyään sekä lisätä osaamista jokaisen yksilöllisten tavoitteiden mukaan.

Ohjaajan tehtäviin kuuluu:
– päivittäisen toiminnan suunnittelu ja toteutus
– asiakkaiden yksilöllinen ohjaaminen palveluprosessissa
– palveluprosessiin liittyvät kirjaamiset
– osallistuminen toiminnan kehittämiseen yhdessä tiimin kanssa
– verkostotyö
– työtehtäviin voi kuulua myös muuta yhdistyksessä tehtävää hanke- tai ohjaustyötä

Hakijalta edellytämme soveltuvaa kokemusta ja koulutusta, oma-aloitteisuutta ja asiakaslähtöistä työotetta. Eduksi katsotaan sote-alan tutkinto.

Työsuhde alkaa 4.10. 2021 tai sopimuksen mukaan

Työsuhteen ehdoissa noudatetaan yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta.

Vapaamuotoisen hakemuksen ja CV:n tehtävään voi laittaa sähköpostilla 20.9. mennessä osoitteeseen: rekrytointi@valo-valmennus.fi. Laitathan sähköpostiin otsikon ”Ohjaaja keittiö Tampere”.

Lisätietoja: Johanna Heine johanna.heine@valo-valmennus.fi p.050 3537688

 

Valo-Valmennusyhdistys hakee

Ohjaajaa DigiSilta -hankkeeseen Tampereelle

ESR-rahoitteinen hanke toteutetaan yhteistyössä Silta-Valmennusyhdistyksen kanssa. Hankeen tavoitteena on lisätä työmarkkinoiden ulkopuolella olevien henkilöiden digivalmiuksia ja vahvistaa kohderyhmän parissa toimivien, ammattilaisten digitaitoja. Hankkeessa järjestetään osallistujille räätälöityjä digiperustaitovalmennuksia ja kehitetään digitaalisia oppimisympäristöjä.

Ohjaajan tehtävät:
hankkeen suunnittelu ja toteutus hankesuunnitelman mukaisesti
asiakkaiden valmennus etä- ja lähitoteutuksissa
asiakkaiden osallistaminen hankkeen kehitystyöhön
verkostotyö
toiminnan kehittäminen yhteistyössä muun hanketiimin kanssa

Odotamme hakijoilta soveltuvaa koulutusta, kiinnostusta ja valmiuksia verkkovälitteisen ohjaustyön kehittämiseen sekä osallistujien ohjaamiseen digi- ja muissa arjen perustaidoissa. Kokemus ohjaus- ja hanketyöstä katsotaan eduksi.
Työsuhde alkaa heti tai sopimuksen mukaan ja on määräaikainen 31.8.2023 asti. Työsuhteen ehdoissa noudatetaan yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta.

Tiedusteluihin vastaa Johanna Heine, johanna.heine@valo-valmennus.fi, p. 050 353 7688. Vapaamuotoisen hakemuksen ja CV:n voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen rekrytointi@valo-valmennus.fi. Laitathan sähköpostiin otsikoksi ”Digiohjaaja Tampere” Hakemuksia otetaan vastaan 23.9. asti.

 

Valo-Valmennusyhdistys hakee

Ohjaajaa DigiGym -hankkeeseen Jyväskylään

ESR-rahoitteinen hanke toteutetaan yhteistyössä Humanistisen ammattikorkeakoulun kanssa. Hankkeen tavoitteena on parantaa osallistujien digitaitoja huomioiden samalla yhteisöllisyys, vuorovaikutuksellisuus ja osallisuus. Keskiössä on asiakaslähtöinen kehittäminen. Hankkeessa luodaan digitaalisen ohjaamisen ja valmentamisen toimintamalli kuntoutus- ja ohjausympäristöön.

Ohjaajan tehtävät:
– toimia hankkeen digiasiantuntijana
– asiakkaiden valmennus etä- ja lähitoteutuksissa
– asiakkaiden osallistaminen hankkeen kehitystyöhön
– hankkeen viestintään, yhteiskehittämiseen ja toimintamallin rakentamiseen osallistuminen
– verkostotyö
– toiminnan kehittäminen yhteistyössä muun hanketiimin kanssa

Odotamme hakijoilta soveltuvaa koulutusta, kiinnostusta ja valmiuksia verkkovälitteisen ohjaustyön kehittämiseen sekä osallistujien ohjaamiseen perusdigitaidoissa. Kokemus ohjaus- ja hanketyöstä katsotaan eduksi.

Työsuhde alkaa sopimuksen mukaan ja on määräaikainen 31.8.2023 asti. Työsuhteen ehdoissa noudatetaan yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta.

Vapaamuotoisen hakemuksen ja CV:n voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen rekrytointi@valo-valmennus.fi. Laitathan sähköpostiin otsikoksi ”DigiOhjaaja Jyväskylä” Hakemuksia otetaan vastaan 20.9. asti.
Tiedusteluihin vastaa Oona Tapper, oona.tapper@valo-valmennus.fi, p. 040 6147100 10.9. klo 8-9 ja 16.9. klo 14-15.

 

Vastaavaa ohjaajaa Jyväskylän yksikköömme

Vastaava ohjaaja toimii esihenkilönä Jyväskylän yksikön tiimille sekä on mukana asiakastyössä. Jyväskylän yksikön asiakkaat ovat koulutuksen ja työn ulkopuolella olevia nuoria ja aikuisia. He osallistuvat palveluihin, joiden tavoitteena on vahvistaa heidän työ- ja toimintakykyään sekä lisätä osaamista jokaisen yksilöllisten tavoitteiden mukaan. Keskeinen toimintamuoto on sosiaalinen kuntoutus ja kuntouttava työtoiminta, lisäksi yksikössä on asumispalveluita sekä erilaisia hankkeita. Yksikkö toimii asiakaslähtöisesti ja kehittävällä otteella.

Vastaavan ohjaajan tehtävään kuuluu:

  • esihenkilönä toimiminen
  • Jyväskylän yksikön kehittäminen
  • verkostotyö
  • asiakastyö palveluissa tai hankkeissa

Hakijalta edellytämme sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoa sekä alan työkokemusta. Tehtävässä onnistuminen edellyttää kehittämishalukkuutta, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä taitoa työskennellä muuttuvassa toimintaympäristössä. Hakijalle on eduksi kokemus esihenkilötyöstä.

Työsuhteen ehdoissa noudatetaan yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta. Tehtävä on toistaiseksi voimassaoleva. Vapaamuotoisen hakemuksen ja CV:n tehtävään voi laittaa sähköpostilla 19.9. mennessä osoitteeseen rekrytointi@valo-valmennus.fi. Laitathan sähköpostiin otsikon ”Vastaava ohjaaja Jyväskylä”. Aiemmin samaan tehtävään saapuneet hakemukset huomioidaan.

Lisätietoja: johtaja Eeva Salmi 2.9. klo 8-9 ja 9.9. klo 15-16, 044 2369662