Avoimet työpaikat

Valo-Valmennusyhdistys etsii Helsinkiin

JALKAUTUVAA SOSIAALIOHJAAJAA

Ulkopuolelta osallisuuteen –hankkeessa (STEA) kehitetään jalkautuvan sosiaalityön ja palveluohjauksen toimintamallia palveluiden ulkopuolisten ja ruuanjakelussa asioivien asiakkaiden tukemiseksi. Tarkoituksena on kokonaisvaltaisen, moniammatillisen ja rinnallakulkevan tuen tarjoaminen
henkilöille, jotka eivät ole yhteiskunnan virallisten palveluiden piirissä.

Ihmisiä tavoitetaan jalkautuvan sosiaalityön menetelmällä ja ruoka-aputoiminnan yhteydessä. Tarkoituksena on osallisuuden lisääntyminen palveluohjauksen ja neuvonnan avulla sekä ihmisten toimintakyvyn vahvistuminen. Hankkeen tarkoituksena on myös kehittää asiakkaista lähteviä palveluita ja vertaistoimintaa.

Ohjaajan tehtävät

– Löytävä ja jalkautuva sosiaalityö heikoimmassa asemassa olevien parissa pääkaupunkiseudulla ja erityisesti itäisessä Helsingissä
– Yksilö-ja ryhmäohjaus
– Avuntarpeen arvioinnin, neuvonnan ja ohjauksen toimintatapojen kehittäminen palveluiden ulkopuolella olevien asiakkaiden kohtaamisessa
– Vertaistoiminnan kehittäminen
– Verkostotyö

Hakijalta edellytämme soveltuvaa koulutusta esimerkiksi sosiaalialalta, aitoa halua työskennellä heikoimmassa asemassa olevien parissa, omatoimisuutta ja halua työskennellä itsenäisesti. Hakijalle on eduksi kokemus jalkautuvasta työstä. Tarjoamme innostuneen ja innostavan työympäristön hienojen ammattilaisten joukossa.

Työsuhde alkaa heti tai sopimuksen mukaan ja on määräaikainen vuoden 2021 loppuun. Työsuhteen ehdoissa noudatetaan yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta.

Vapaamuotoinen hakemus ja CV toimitetaan sähköpostitse viimeistään 25.8.2019 osoitteeseen rekrytointi@valo-valmennus.fi. Laitathan sähköpostiin otsikoksi ” Jalkautuva sosiaaliohjaaja, Helsinki”. Tiedusteluihin vastaa Reeta Munther (040 7585 376, reeta.munther@valo-valmennus.fi). Haastattelut järjestetään viikoilla 35-36.

Valo-Valmennusyhdistys etsii Helsinkiin

MÄÄRÄAIKAISTA OHJAAJAA

Ohjaajan tehtävänä on ohjata asiakkaita yhdistyksen eri palveluissa ja hankkeissa. Asiakkaat ovat koulutuksen ja työn ulkopuolella olevia nuoria ja aikuisia, jotka osallistuvat palveluihin, joiden tavoitteena on vahvistaa heidän työ- ja toimintakykyään sekä lisätä osaamista jokaisen yksilöllisten tavoitteiden mukaan. Ohjaaja työskentelee pääsääntöisesti Helsingin Nuorisotakuutalolta käsin.

Ohjaajan tehtävään kuuluu:
-päivittäisen toiminnan suunnittelu ja toteutus palvelukuvauksen tai hankesuunnitelman mukaan
-asiakkaiden yksilöllinen ohjaus ja yhteydenpito verkostoihin sekä asiakastietojen kirjaaminen
-erilaisten ryhmien suunnittelu ja toteutus
-osallistuminen toiminnan kehittämiseen yhdessä tiimin kanssa

Tehtäviin on edellytyksenä soveltuva AMK-tasoinen tutkinto esimerkiksi yhteisöpedagogin tai sosionomin tutkinto. Hakijalle on eduksi kokemus hanketyöstä. Tehtävässä onnistuminen edellyttää omatoimisuutta ja kykyä suunnitella omaa työtään, hyviä tiimityöskentelytaitoja sekä hyviä viestintätaitoja.

Työsuhde alkaa heti tai sopimuksen mukaan ja on määräaikainen 30.4.2019 asti. Työsuhteen ehdoissa noudatetaan yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta. Työsuhde edellyttää rikostaustaotteen toimittamista.

Vapaamuotoinen hakemus ja CV toimitetaan sähköpostitse viimeistään 25.8.2019 osoitteeseen rekrytointi@valo-valmennus.fi. Laitathan sähköpostiin otsikoksi ” Määräaikainen ohjaaja, Helsinki”. Tiedusteluihin vastaa Reeta Munther (p. 040 75 85 376. reeta.munther@valo-valmennus.fi). Haastattelut järjestetään viikoilla 35-36.