Avoimet työpaikat

Valo-Valmennusyhdistys hakee avoinna oleviin tehtäviin

Vertaisohjaajaa Kuopioon 

Valo-Valmennusyhdistyksellä ja Live-säätiöllä on Kuopion keskustassa yhteinen, tammikuussa 2021 perustettu toimipiste, jossa työskentelee kasvava huipputiimi alueen osaamisen, työllisyyden, hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseksi.

Haemme nyt yksikköömme vertaisohjaajaa vuoden määräaikaiseen työsuhteeseen. Palkkaukseen saadaan tukea STEA:n Paikka auki- avustusohjelmasta, mistä johtuen palkattavan henkilön tulee olla työsuhteen alkaessa alle 30-vuotias, jolla ei ole lainkaan tai on hyvin niukasti aikaisempaa työkokemusta.

Vertaisohjaaja työskentelee monipuolisissa ohjaustehtävissä yksikön yleishyödyllisessä toiminnassa. Vahvuutenasi voi olla esim. jotakin luonnon tai taiteen osa-alueelta, tai muulta alalta, jossa toimit innostajana ja opastajana sekä vapaa-ajantoiminnan ohjaajana. Alan koulutus ei ole tehtävässä välttämätön, osaamista on voinut karttua esim. harrastustoiminnan kautta. Into ja halu ovat tehtävässä välttämättömiä!

Työ alkaa heti sopivan henkilön löydyttyä tai sopimuksen mukaan. Työsuhteen ehdoissa noudatetaan yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta. Työntekijävalinta on ehdollinen ministeriön lopulliseen avustuspäätökseen saakka. Uuden 1.1.2022 voimaantullen lain mukaan sote-alan työpaikoilla edellytetään työntekijöiltä koronavirusuojaa (tartuntatautilaki 48a §).

Tiedusteluihin vastaa Sandra Englund, sandra.englund@valo-valmennus.fi, p. 050 4419 211. Vapaamuotoisen hakemuksen ja CV:n voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen rekrytointi@valo-valmennus.fi. Laitathan sähköpostiin otsikoksi ”Vertaisohjaaja Kuopio”.  Hakemuksia otetaan vastaan 6.2 asti.

Raumalle projektipäällikköä

Projektipäällikkö toimii ESR-rahoitteisessa Valoa digiperustaitoihin Satakunnassa -hankkeessa. Hankkeessa kehitetään koulutuspolulta putoavien ja koulutuksen ulkopuolelle jääneiden nuorien digiosaamista. Hankkeessa pilotoidaan matalan kynnyksen digiohjausta, lisätään kohderyhmän digitaitoja ja kehitetään digitaalinen ohjausympäristö kohderyhmän oppimisen ja ohjauksen tueksi.

Projektipäällikkö vastaa projektin kokonaistoteutuksesta, osatoteuttajien välisestä yhteistyöstä sekä yhteydenpidosta rahoittajaan. Hän koordinoi toteutusta, viestintää ja arviointia sekä osallistuu valmennus- ja mallinnustyöhön. Valo-Valmennusyhdistyksen lisäksi hankkeessa toimivat Rauman Seudun Katulähetys ja Laurea Ammattikorkeakoulu. Tehtävän hyvä hoitaminen edellyttää:

  • projektinjohtamis- ja tiimityöskentelytaitoa
  • kykyä hoitaa hankkeen budjetointi, talousseuranta ja -raportointi itsenäisesti
  • monipuolista viestintäosaamista
  • hyviä vuorovaikutustaitoja

Hakijan eduksi luetaan kokemus ESR-rahoitteisten hankkeiden hallinnoinnista sekä soveltuvaa korkeakoulututkintoa.

Työsuhde alkaa sopimuksen mukaan ja on määräaikainen 31.8.2023 asti.

Työsuhteen ehdoissa noudatetaan yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta.

Vapaamuotoinen hakemus ja CV toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen rekrytointi@valo-valmennus.fi. Laitathan sähköpostiin otsikoksi ”Projektipäällikkö Rauma”.  Hakemuksia otetaan vastaan 18.1.2022 asti (huom. hakuaikaa lyhennetty). Haastattelut järjestetään viikolla 2.

Tiedusteluihin vastaa Eeva Salmi 30.12. klo 8-10 sekä 31.12. klo 8-10

Poriin kehittäjä-ohjaajaa

Henkilö toimii ESR-rahoitteisessa Valoa digiperustaitoihin Satakunnassa -hankkeessa kehittäjänä sekä ohjaajana yhdistyksen palveluissa. Hankkeessa kehitetään koulutuspolulta putoavien ja koulutuksen ulkopuolelle jääneiden nuorien digiosaamista. Hankkeessa pilotoidaan matalan kynnyksen digiohjausta, lisätään kohderyhmän digitaitoja ja kehitetään digitaalinen ohjausympäristö kohderyhmän oppimisen ja ohjauksen tueksi. Hankkeessa ovat Valo-Valmennnusyhdistyksen lisäksi mukana Rauman Seudun Katulähetys ja Laurea ammattikorkeakoulu.

Kehittäjä vastaa toimintamallin kuvaamisesta toteutettujen pilottien pohjalta. Hän on soveltuvilta osin mukana pilottien toteutuksessa ja hankkeen levittämistyössä. Hankkeen lisäksi ohjaaja toimii yhdistyksen työhönvalmennus- ja uravalmennuspalveluissa.

Tehtävän hyvä hoitaminen edellyttää:

  • kehittämisosaamista
  • ohjausosaamista
  • hyviä digitaitoja
  • hyviä vuorovaikutustaitoja

Hakijalta edellytetään korkeakoulututkintoa ja vähintään kahden vuoden työskentelyä TE-palveluissa. Vaihtoehtoisen pätevyyden antaa korkeakoulututkinto ja vähintään 30 opintopisteen ohjausopinnot sekä yhden vuoden työskentely työllisyyttä edistävässä ohjaustyössä.

Työsuhde alkaa sopimuksen mukaan ja on määräaikainen 31.8.2023 asti.

Työsuhteen ehdoissa noudatetaan yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta.

Vapaamuotoinen hakemus ja CV toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen rekrytointi@valo-valmennus.fi. Laitathan sähköpostiin otsikoksi ”Kehittäjä-ohjaaja Pori”.  Hakemuksia otetaan vastaan 18.1.2022 asti (huom. hakuaikaa lyhennetty). Haastattelut järjestetään viikoilla 2 ja 3.

Tiedusteluihin vastaa Eeva Salmi 30.12. klo 8-10 sekä 31.12. klo 8-10

 

Valo-Valmennusyhdistys työpaikkana

Valo-Valmennusyhdistys on valtakunnallinen yleishyödyllinen yhdistys, joka työskentelee osaamisen, työllisyyden, hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseksi. Tarjoamme sinulle kattavat työterveyshuollon palvelut sekä mahdollisuuden edistää omaa työhyvinvointia muun muassa tunnin viikossa työajalla. Käytössämme on myös säännöllinen työnohjaus. Käytäntöihimme kuuluvat työajan joustot ja etätyömahdollisuus sekä mahdollisuus itse rakentaa työpäivien sisältöä. Meillä pääset kehittymään niin omissa kuin verkostojenkin järjestämissä koulutuksissa. Tuemme myös omaehtoista, työtä tukevaa opiskelua kuudella palkallisella työpäivällä vuodessa. Meillä on hyvät etenemisen ja kehittymisen mahdollisuudet, ja meillä suhtaudutaan myönteisesti kehittämiseen ja ideointiin. Kansainvälisyys on osa Valo-Valmennusyhdistyksen toimintaa, ja se mahdollistaa liikkuvuusmatkoja, verkostoitumista ja osaamisen kehittämistä. Saat työhön työyhteisön ja esihenkilön tarjoaman tuen.