Yhdistys

Valo-Valmennusyhdistys on neljän alueellisen toimijan vuonna 2016 perustama kansalaisjärjestö, joka työskentelee kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten tukemiseksi. Yhdistyksen jäsenet ovat Silta-Valmennusyhdistys ry (Tampere), Sastamalan seudun mielenterveysseura ry, Porin Sininauha ry ja Rauman Seudun Katulähetys ry. Yhdistys työskentelee muun muassa nuorisotyön, nuorten työpajatoiminnan, harrastus- ja vapaa-ajantoiminnan, työllisyyden edistämisen, koulutuksen, päihde- ja mielenterveystyön, peliaddiktioiden ehkäisyn, ruoka-avun, rikosten ennaltaehkäisyn ja uusintarikollisuuden ennaltaehkäisyn, asunnottomuuden ennaltaehkäisyn ja asunto ensin -periaatteella asunnottomien tukemisen kentällä palveluntuottajana sekä tutkimus- ja kehittämiskeskuksena. Yhdistyksen päivittäisestä toiminnasta vastaa kehittämisjohtaja Maija Schellhammer-Tuominen (sosionomi YAMK). Tampereen yksikön toiminnasta vastaa Johanna Heine (sosionomi YAMK), Helsingin yksikön toiminnasta kehittämispäällikkö Eeva Salmi (valt. lis.) ja Turun yksikön toiminnasta Sandra Englund (sosionomi YAMK). Yhdistys toimii läheisessä yhteistyössä toiminta-alueensa muiden kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Yhdistyksen lupaus on käyttää keräämänsä varat aina lyhentämättömänä tukea tarvitsemien auttamiseen. Yhdistyksen perustehtävä on tarjota ihmiselle tämän tarvitsema kokonaisvaltainen tuki heti. Yhdistyksen perustajayhdistykset ovat lahjoittaneet yhdistykselle hallinto- ja kehittämistyön työpanoksen tukeakseen entistä useampaa tukea tarvitsevaa koko Suomessa. Yhdistys tekee myös aktiivista kansainvälistä yhteistyötä kehittääkseen uusia työmuotoja ihmisten rinnalla kulkemiseen. Lisätietoja yhdistyksen toiminnasta toimitusjohtaja Kimmo Kumlanderilta, p. 050 529 9675 tai kimmo.kumlander@valo-valmennus.fi

Valo-Valmennusyhdistyksen hallitus 2018-2020

  • Johanna Huhtala (pj), Porin Sininauha ry
  • Ari Tiensuu (vpj), Sastamalan seudun mielenterveysseura ry
  • Janne Rantala, Rauman Seudun Katulähetys ry
  • Martti Silvennoinen
  • Kimmo Kumlander (esittelijä), toimitusjohtaja
  • Maija Schellhammer-Tuominen (siht.), kehittämisjohtaja