Matkalla eteenpäin.

Vaikeista tilanteista voi päästä yli haastavista lähtökohdista huolimatta. Yksin se saattaa olla uuvuttavaa, mutta me tuemme sinua matkallasi kohti sujuvaa arkea ja hyvää elämää. Valo on täällä ihmistä varten.

 

Valo-Valmennusyhdistys työskentelee osaamisen, työllisyyden, hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseksi. Teemme aktiivista yhteistyötä eri toimijoiden kanssa tukeaksemme ihmistä hänen omaa elämäntilannettaan ja tahtoaan kunnioittaen. Kaikkea toimintaamme ohjaavat arvot ovat inhimillisyys, vastuullisuus, vaikuttavuus ja yhdessä onnistuminen. Tavoitteenamme on rakentaa ihmiselle ehjiä ja joustavia reittejä kohti sujuvaa ja mielekästä elämää – osana yhteisöä ja yhteiskuntaa.

Olemme aktiivinen ja uudistushaluinen palveluntuottaja sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimija. Yhdistyksellämme on toimipisteet yhdeksän maakunnan alueella ympäri Suomea.

  • Tervetuloa mukaan, meillä jokainen voi osallistua omana itsenään!

Valo-valmennus on toimintamalli, jonka avulla voi valmentautua suorittamaan ammatillisten tutkintojen osia työvalmennuksen aikana. Pyrimme tarjoamaan työvalmennusta mahdollisimman monialaisesti ja myös kehitämme toimintaa jatkuvasti.