Ammatillisten opintojen suorittaminen Valossa

Toiminnassamme voi suorittaa kuntouttavan työtoiminnan, työkokeilun tai palkkatuetun työn aikana ammatillisten tutkintojen osia. Myös opiskelijoille, joilla on selkeä riski keskeyttää opinnot ja jotka tarvitsevat laajempaa yksilöllistä tukea ja ohjausta, voidaan tarjota koulutuksen järjestäjän toimeksiannosta mahdollisuutta siirtyä työpajalle ennalta sovittavaksi määräajaksi tekemään henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisia opintoja.

Opintojen osalta teemme yhteistyötä Rasekon, Turun Ammatti-Instituutin, Livian ja Kristillisen Opiston kanssa, sekä yksittäisissä tapauksissa myös muiden alueen oppilaitosten kanssa.

Yhteystiedot

Janiika Saarinen

Valmennuspäällikkö
Ratapihankatu 53C, 20100 Turku