Kaveritkin rohkaistuivat lähtemään mukaan

Valkoiset ja keltaiset ruusut hehkuvat kauniisti Tereza Drelinganluomassa villamaalausteoksessa. Ruusut syntyvät tottuneesti Terezan taitavissa käsissä, samoissa käsissä, joissa juuri valmistui näyttö taideteollisuusalan perustutkinnon käsityöohjauksen 45 osaamispisteen kokoisesta tutkinnon osasta kiitettävillä arvosanoilla. Tutkinnon suorittamista varten Tereza on valmentautunut työkokeilijana Satakunnan hyvinvointi- ja kulttuuriyhdistysten tuki ry:n Avain -työpajalla, jossa toimintaa ohjaavat osaavat valmentajat Katja Mörsky ja Tuija Vehmas-Bäck.

”Tämän päivän työelämässä on vaikea työllistyä ilman tutkintotodistusta. Monella asiakkaalla on paljon osaamista ja tietoa, mutta ei tutkintoa eikä mahdollisuutta lähteä syystä tai toisesta opiskelemaan oppilaitokseen. On vääryys, että intoa ja potentiaalia omaava henkilö ei pääsisi töihin vain puuttuvan tutkintotodistuksen vuoksi. Valo-valmennuksen kaltainen opinnollistaminen onkin tietyille asiakasryhmille erittäin tärkeä työkalu työmarkkinoille pääsemiseksi. Työllistymismahdollisuudet kasvavat huomattavasti, kun on työtä hakiessa esittää myös se tutkintotodistus, jonka on täällä työskennellessä onnistunut hankkimaan”,toteavat Katja ja Tuija kuin yhdestä suusta.

Valo-valmennusmallin avulla tehdyt tutkintosuoritukset ovat näkyneet Avain-työpajalla hyvin konkreettisesti. Onnistumisten kautta hyvä mieli ja meininki on tarttunut muihinkin asiakkaisiin ja yhteishenki on syventynyt.

”Yhdessä jännitetään tulevia näyttöpäiviä. Toisten onnistumisten kautta myös monet muut asiakkaat ovat saaneet rohkeutta itsekin lähteä tavoittelemaan tutkinnon osan suorittamista, kun on ensin vierestä nähnyt kaverin onnistuvan. Normaaleista työtehtävistä on pidetty koko ajan kiinni, joskus työaikoja on näytön vuoksi saatettu muuttaa. Ja jonkun pienen työvälineen olemme saattaneet hankkia, mutta siitä on ollut hyötyä koko työyhteisölle”,kertoo Tuija siitä, millaisia vaikutuksia arkiseen työhön Valo-valmennuksella on heillä ollut.

”Valo-valmennukseen lähtevät ovat olleet motivoituneita ja yhteistyöllä ollaan selvitty kaikista tilanteista. Valmentautujat ovat olleet tähän todella tyytyväisiä ja heidän innostuksensa on tosiaan ollut ilmeisen tarttuvaa sorttia, sillä muutaman näytön jälkeen on innostuneita löytynyt enemmän”,Katja lisää Tuijan perään.

Avain-työpajan Valo-valmentautujat ovat työkokeilijoita ja mahdollisesta tutkinnon osan suorittamisesta aletaan hiljalleen keskustelemaan jakson edetessä. Avain-työpajalla ensimmäiset näytöt suoritettiin vuonna 2018 ja nyt suorituksia on yhteensä jo kolmesta eri tutkinnosta. Puhtaus- ja kiinteistöpalveluiden perus- ja ammattitutkinto ja taideteollisuusalan perustutkinto ovat tulleet tutuiksi. Seuraavaksi ovat vuorossa kasvatus- ja ohjaustoiminnan perus- ja ammattitutkintojen osat sekä liiketoiminnan perustutkinnon osa. Näyttöjä on ottanut vastaan kolme lähiseudun ammatillista oppilaitosta.

”Usein työkokeilun jälkeen jatketaan palkkatuelle, joka mahdollistaa jo ajallisestikin jopa koko tutkinnon suorittamisen. Palkkatuessa pyrimme siihen, että ainakin osa näytöistä voitaisiin antaa yrityksissä. Näin valmentautuja saisi jalkaa oven väliin avoimille työmarkkinoille”,Tuija valottaa Kiertopisteen tavoitteita.

Tuija ja Katja palavat vielä lopuksi muistelemaan aikaa 1,5 vuoden päähän.

”Kun ensimmäistä kertaa kuulimme aikanaan Valo-valmennuksesta, niin olimme aluksi hieman epäileväisiä, sillä emme tienneet sen käytännön toteutuksesta tarpeeksi. Sitten kun homma selkiytyi meille, niin olemme siitä asti olleet aivan myytyjä koko idealle!”

Näyttää vakaasti sille, että Avain-työpajan valmentautujat saavat tulevaisuudessakin mahdollisuuden ammatillisten tutkintojen osien suorittamiseen työkokeiluaikanaan. Tarjolla lienee Terezan kauniiden villaruusujen lisäksi myös oikeita ruusuja ja kakkukahvia vielä monen monta kertaa onnistuneille tutkinnon suorittajille!