Lahden Paikan Valo-valmennuksessa tehdään huipputulosta

Tulevaisuudessa Valo-valmennus on osa palveluvalikoimaa

Lahden Työn Paikka Oy on voittoa tavoittelematon yritys, jonka omistavat Lahden kaupunki ja Hollolan kunta. Paikan toimintaperiaatteena on ihmisten hyvinvoinnin edistäminen työn avulla..

Syksyllä 2017 käynnistyneen Huipputekijä-hankkeen tavoitteena on luoda Vastuunkantaja -rekrytointimalli, jolla yritykset saavat tarpeisiinsa sopivaa työvoimaa työttömänä olevista henkilöistä. Työttömien osaamistasoa nostetaan tavoitteellisella työvalmennuksella, johon Valo-valmennusprosessi tutkintosuorituksineen luontevasti linkittyy.

Valo-valmennus on käynnistynyt Lahden Paikassa jo aikaisemmin, mutta Huipputekijä –hankkeen avulla valmennusta laajennetaan ja volyymia kasvatetaan. Valmennusta testataan myös yhteistyössä yritysten kanssa. Patinan vastaavan työvalmentajan Katja Ålanderin mukaan tarkoitus on, että Valo-valmennus kuuluu tulevaisuudessa olennaiseksi osaksi Lahden Paikan palveluvalikoimaa.

Tähän mennessä meillä on suoritettu 23 tutkinnonosaa liiketaloudesta eli viisi kokonaista merkonomin  tutkintoa sekä kaksi  tutkinnonosaa  logistiikan perustutkinnosta varastonhoitajan osaamisalalta. Mukaan on tulossa myös kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnosta kolme tutkinnonosaa.  Tutkinnonosia voi suorittaa myös kotityö- ja puhdistuspalvelun sekä tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnosta.” Katja Ålander kertoo.

 

Koulutuskeskus Salpauksessa uskotaan Valo-valmennukseen

 Virpi Kellokoski, Koulutuskeskus Salpauksessa vastuuopettaja merkonomiopiskelijoille, muistelee tutustuneensa Valo-valmennukseen ensimmäistä kertaa TE-toimiston eri toimijoille järjestetyssä yhteistyötapaamisessa.  Tämän jälkeen hän onkin tehnyt yhteistyötä Valo-valmennuksen sekä eri yhdistysten toimijoiden kanssa.

”Meillä on todella hyviä kokemuksia Valo-valmennuksesta Lahden Paikan Patinan kautta. Patinassa on osaavia ohjaajia, jotka pystyvät järjestämään sellaisia työtehtäviä, joissa tutkinnon suorittaminen onnistuu.” Virpi Kellokoski kehuu. Virpi onkin vakuuttunut Valo-valmennuksen toimivuudesta: ”Valo-valmennus on loistava tapa tuoda osaaminen esiin ja suorittaa tutkinto tai tutkinnon osia. Valo-valmennus sopii erityisesti henkilölle, jolla on osaamista, mutta tutkinto puuttuu.”

Valo-valmennus on sujuva tapa suorittaa tutkinto työn ohessa, mutta koska Valo-valmennukseen ei kuulu lähiopetusta koulussa, jotkut asiat voivat kuitenkin muodostua haastaviksi, Virpi Kellokoski muistuttaa. ”Oppilaitoksen opettajat arvioivat osaamisen arviointikeskustelussa yhdessä työpaikan arvioijan kanssa.  On todella tärkeää, että myös työpaikkaohjaaja tuntee tutkinnon sisällön ja ammattitaitovaatimukset.”

 

Valo-valmennuksesta potkua työllistymiseen

 Sara Koski, 22-vuotias lahtelainen ylioppilas, päätyi pitkäaikaistyöttömänä Lahden Työn Paikka Oy:lle, jossa hän mainitsi harkitsevansa liiketalouden opintoja. Lahden Työn Paikan työ- ja yksilövalmentaja suosittelivat Saralle Valo-valmennusta, ja helmikuussa 2018 Sara saikin liiketalouden perusopinnot suoritettua ja merkonomin paperit käteensä.

” Valo-valmennus on mahtava juttu, koska kaikilla ei ole mahdollisuutta lähteä kouluun. On hienoa, että on erilaisia vaihtoehtoja suorittaa ammatillisia opintoa.” Sara iloitsee.

Sara tähdentää, että vaikka Valo-valmennus ei sisällä koulun penkillä istumista, se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että opinnoissa mennään sieltä, mistä aita on matalin. ”Töitä joutuu tekemään, mutta Valo-valmennus sopii kyllä jokaiselle, jolla on motivaatiota ja halua mennä eteenpäin.”

Saran oma kokemus Valo-valmennuksesta on myönteinen ja hän toivoo, että Valo-valmennusta saataisiin laajennettua niin, että useammat koulutusalat ja myös työnantajat lähtisivät mukaan.

Tulevaisuutensa Sara näkee valoisana: ”Hetkellä aion vain pysyä kiinni työelämässä, mutta kukapa tietää… On sekin ajatus käynyt mielessä, että kävisin jossain vaiheessa vielä korottamassa tätä perustutkintoa  AMK:ssa.” Sara pohdiskelee.