Sujuvasti valmentautumisesta näyttöihin Hämeenkyrön työpajalla

Hämeenkyrön työpajalla kaksi ensimmäistä tutkinnon osaa hienopuusepän perustutkinnosta on suoritettuna.  Ajatuksesta tutkinnon osien suorittamisesta päästiin sujuvasti tositoimiin. Oppilaitos suhtautui ajatukseen positiivisesti. Pajalla oli jo aiemmin mietitty osaamisen hyödyntämistä ja samoihin aikoihin Valo-valmennuksesta oltiin yhteydessä. Valo-valmennus tuntui sopivalta toimintamallilta ja asiaa ryhdyttiin viemään eteenpäin. Yhteispalaverissa oppilaitoksen kanssa päästiin nopeasti sopimaan käytännön toimista ensimmäisten näyttöjen eteenpäin viemiseksi.

Valmentajat pajalla antoivat hyvää palautetta yhteistyöstä Ikatan kanssa, joka toimii näytön vastaanottajana. Yhteistyö pajan ja oppilaitoksen välillä on näyttöjen lisäksi laajentunut muutenkin. Paja voi toimia myös oppimisympäristönä opiskelijoille.

Jani Mäensivu oli työskennellyt pajan puutyöosastolla jo jonkin aikaa. Yhdessä valmentajien kanssa oli todettu, että osaamista on karttunut ja sitä voisi hyödyntää näytön avulla. Ennen pajalle tuloa hänellä ei juuri ollut kokemusta puualasta, kädentaitoja nuorelta mieheltä kuitenkin löytyi jo aiemmin hankitun levysepän ammatin myötä. Ensimmäiseen näyttöön hän kunnosti vanhan keinun. Näytön suorittamisen Jani koki positiivisena ja yrittää kannustaa muitakin pajalaisia tarttumaan mahdollisuuteen. Ovi oppilaitokseen onkin jo raollaan, mutta pohdinnassa on vielä siihen tarttuminen. Positiivisena puolena Jani mainitsee   suoritettujen näyttöjen myötä mahdollisen opiskeluajan lyhenemisen. Hän ja valmentajat ovat yhtä mieltä siitä, että näytön suorittaminen on tuonut lisää itseluottamusta.