Hankkeemme pehmeä valmennusote kisaa Digitukiteko-tunnustuksesta!

Tällä viikolla juhlimme Digitaitoviikkoa. Erityisen kutkuttavan viikosta tekee, että hankkeemme Yhdessä oppien digitaidot haltuun on ehdolla Digitukiteko-tunnustuksen saajaksi! 

Digitukiteko-tunnustus on vuosittain jaettava tunnustus digituen ja digiosaamisen oivaltavasta ja asiakaslähtöisestä kehittämisestä. Tänä vuonna kriteerinä on digirohkeus: tunnustuksen saaja on omassa työssään toiminut digirohkeasti. Digirohkeuden mahdollistavat opettelun salliva toimintaympäristö, positiiviset kokemukset omasta kyvystä oppia ja osata, palveluiden ja laitteiden ihmislähtöisyys sekä avun saaminen nopeasti ja ymmärtäväisesti. 

Digirohkeuden rakennuspalikoita 

Yhdessä oppien digitaidot haltuun -hankkeessa edistämme oppijoidemme digirohkeutta pehmeän valmennusotteen avulla. Digiperustaitovalmennuksen pehmeä valmennusote huomioi tarvelähtöisyyden, pehmeät digitaidot sekä minäpystyvyyden tunteiden vahvistamisen.  

Tarpeiden ja toiveiden kartoitukseen loimme työkaluksi Digitaitojen kartan, joka havainnollistaa digitaitojen monipuolisuutta. Karttaa saa käyttää vapaasti! Sen avulla voit kartoittaa, mikä on oppijalle jo tuttua ja mistä hän haluaisi tietää lisää. Lataa kartta käyttöösi Valo-Valmennusyhdistyksen Digitarjottimelta. Kartasta on myös ruudunlukijakelpoinen, saavutettava versio.  

Heti hankkeen alkumetreillä oli selvää, että pelkkien teknisten digitaitojen harjoittelun sijaan lähestymiskulman oli oltava paljon laajempi. Suuntasimme katsetta enemmän pehmeiden eli siirrettävien taitojen puoleen. Huomioimme pehmeitä taitoja digivalmennuksen kontekstissa esimerkiksi näin: 

  • Oppimiskyky: Tuemme digiosaamisen ja oppimisen sanoittamisessa sekä oppimisen digiapuvälineisiin tutustumisessa 
  • Itsesäätelytaidot: Tuemme digipulmien herättämien tunteiden säätelyssä ja kannustamme tauoista ja ergonomiasta huolehtimiseen 
  • Luovuus: Paikallistamme ja ratkaisemme yhdessä digipulmia, kannustamme kriittiseen ajatteluun ja tutkimme yhdessä digin mahdollisuuksia itsensä toteuttamiseen 

Uusien digitaitojen harjoittelu on usein jännittävää. Monella valmennettavalla on heikentynyt käsitys itsestään oppijana. Hankkeessa halusimme muuttaa oppijan ”en osaa, enkä opi” -kokemuksen ”osaan ja opin” -kokemukseksi. Näin ollen minäpystyvyyden tunteiden vahvistaminen nousi keskeiseksi valmennusotteen osa-alueeksi. Vahvistamme minäpystyvyyden tunteita digivalmennuksen kontekstissa esimerkiksi näin: 

  • Onnistumisen kokemukset: Annamme positiivista palautetta myös yrittämisestä ja pienistä onnistumisista 
  • Sosiaalinen tuki: Korostamme, että teemme ja harjoittelemme yhdessä 
  • Stressin ja epäonnistumisen tunteiden vähentäminen: Jaamme tavoitteet tarpeeksi pieniin osatavoitteisiin 

Tunnustuksen saaja selviää pian 

Digitukiteko-tunnustuksen voittaja julkistetaan perjantaina 12.5.2023 Digitaitoviikon päätöstilaisuudessa. Yhdessä oppien digitaidot haltuun -hankkeen tiimi odottaa tulosta jännittyneenä, sillä ehdokkaiden taso on erittäin korkea. Mielellämme soisimme kaikille Digitukiteko-tunnustuksen! 

Lue lisää Digitukiteko-tunnustuksesta ja katso ehdokkaat: dvv.fi/digitukiteko-tunnustus  

Lue lisää Digitaitoviikosta Digi- ja väestötietoviraston sivuilta: dvv.fi/digitaitoviikko 

 

Lisätietoa hankkeesta ja yhteystiedot: Yhdessä oppien digitaidot haltuun 

Tämä teksti on kirjoitettu osana hankkeen julkaisutoimintaa. Kirjoittajana projektikoordinaattori Jetta Sirola. REACT-EU-hanke rahoitetaan osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.