Nuorten digivälitteinen ohjaus esillä

Digisosku-hanke järjesti 26.4. avoimen verkkoseminaarin Yhdessä verkossa – työkaluja nuorten digitaaliseen ohjaukseen. Seminaarissa käsiteltiin digitaalisen ohjauksen tarpeita, käytänteitä ja alustoja sekä mielenterveyden haasteista toipumisen näkökulmaa. Digivälitteinen ohjaus on pandemia-ajan myötä tullut entistä ajankohtaisemmaksi. Tästä kertoi myös se, että seminaaria seurasikin noin kuusikymmentäpäinen osallistujajoukko.  

Seminaarissa esitelty kokonaisuus kytkeytyy siihen, miksi Digisosku-hanketta tarvitaan. Koulutuksen ja työn ulkopuolella olevat nuoret kokevat heille suunnatut palvelut riittämättömiksi, ja koronapandemian myötä nuorten kokemien vaikeuksien ja koulusta, työstä tai palveluista ulos jäämisen riski on entisestään lisääntynyt. Hanke tarjoaakin maksutonta ja vapaaehtoista digivälitteistä ohjausta vaihtoehdoksi niille, jotka odottavat muiden palveluiden käynnistymistä tai kokevat paikan päällä tapahtuvaan toimintaan osallistumisen haastavaksi. 

Parhaimmillaan digivälitteinen ohjaus monipuolistaa osallistumisen tapoja, tuo ohjauksen osallistujalle mieluisaan tilaan ja mahdollistaa esimerkiksi toiminnanohjauksen tuomisen kodin ympäristöön, jossa itse haasteetkin voivat näkyä. Digivälitteisen ohjauksen onnistumiseksi on panostettava muun muassa ryhmäytymiseen, helppojen osallistumisen tapojen luomiseen sekä väärinymmärrysten välttämiseen.  

Digivälitteisen ohjauksen välineissä tärkeitä ominaisuuksia ovat esimerkiksi hyvä käytettävyys ja hyödyllisyys. Käytettävyydellä viitataan muun muassa siihen, että välineen käyttö on käyttäjän kontrollissa, toiminnot on mahdollista perua ja käyttö on myös aloittelijoille helppoa. Hyödyllisyys rakentuu siitä, mitä välineellä voi tehdä: Voiko sen kautta vaikkapa jakaa tiedostoja, soittaa ryhmävideopuheluita, määrittää ylläpitäjä tai lähettää yksityisviestejä? Seminaarissa kuultiin, miten Microsoft Teams, Moodle, Howspace, Padlet, Miro, Google Jamboard, Klaxoon, Slack, Discord ja AnswerGarden soveltuvat digitaalisen ryhmäkuntoutuksen tarpeisiin.  

Seminaarin lopuksi saatiin katsaus positiivisen mielenterveyden tukemiseen ja toipumisen näkökulmaan. On tärkeää, että koko elämää ei hahmoteta sairauden tai haasteen kautta. Toipuminen ja positiivinen mielenterveys tulisi huomioida myös palveluissa. Esimerkiksi juuri nuorilla tämä voi tarkoittaa kumppanuuden tunteen luomista luottamusta vahvistamalla, unelmien ja toiveiden hyväksyntää ja hyödyntämistä sekä vahvuuksien näkyväksi tekemistä.  

Yhteisen käsittelyn inspiroimana Digisosku-hanke jatkaa digivälitteisen ryhmätoiminnan tarjoamista ja kuntoutuksen keinojen kehittämistä. Myös seminaareja on luvassa lisää – seuraa hanketta Instagramissa (@digisoskuhanke) tai Facebookissa (Digisosku), niin pysyt kuulolla alkavista ryhmistä ja avoimista tilaisuuksista.  

Tämä blogiteksti on kirjoitettu seminaarin esitysten pohjalta. Erityinen kiitos vielä hanketiimin ohella seminaarissa töitään esitelleille Turun ammattikorkeakoulun opiskelijoille Maiju Lohtamolle, Elina Lindströmille ja Elli Huoviselle.