Hyvinvointipaja

Hyvinvointipajalla tutustutaan yhdessä hyvinvoinnin eri osa-alueisiin tekemällä oppien ja tarkastellaan aihetta niin oman hyvinvoinnin kuin työn näkökulmasta.
Hyvinvointipaja antaa mahdollisuuden tutustua aloihin, joissa työn kohteena on hyvinvointiin liittyvät työtehtävät. Keskeisiä teemoja on liikunta, luonto, terveys ja yhteisöllisyys. Ryhmän sisällöt
suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä osallistujien kanssa projektin omaisesti, jolloin samalla
tutustutaan projektilähtöiseen työskentelyyn.