From Euroscepticism to Euro-Curiosity

From Euroscepticism to Euro-Curiosity hankkeessa on mukana neljä järjestöä: Valo-Valmennusyhdistys (Suomi), Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö (Suomi), Ogólnopolska Federacja na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności (Puola) sekä VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras (Liettua). Kansalaisten Eurooppa rahoitusta haki Euroopan tasolla 411 hanketta, joista 29 valittiin toteuttavaksi. Valo-Valmennusyhdistyksen hanke From Euroscepticism to Euro-Curiosity on yksi näistä valituista.

Hankkeen tavoitteena on osallistavan tarinallisen arvioinnin keinoin kerätä jokaisessa järjestössä 20 tarinaa siitä, mitä EU merkitsee heidän elämässään. Nämä yhteensä 80 tarinaa muodostavat tutkimusaineiston, josta voidaan saada näkökulmaa siihen, miten asiakkaat kokevat EU:n. Samalla saadaan aineistoa siitä, sisältyykö tarinoihin mahdollisia ei-todenperäisiä oletuksia EU:sta. Tarinoiden pohjalta valmistellaan materiaalia, jonka avulla mahdollisia vääriä käsityksiä EU:sta voidaan selättää. Tavoitteena on herättää myönteistä uteliaisuutta EU:ta ja sen tarjoamia erilaisia mahdollisuuksia kohtaan. Hankkeen tuloksena syntyy tutkimusraportti, joka antaa äänen asiakkaillemme, kertoen heidän näkemyksestään EU:sta.

Tutustu hankkeen nettisivuihin osoitteessa www.festecproject.com

Lisätietoja antaa kehittämisjohtaja Maija Schellhammer-Tuominen (050 303 7659).