FUTU – Creating Positive Future

FUTU –hanke toimii Itä-Helsingissä tavoitteena heikossa asemassa olevien nuorten ja nuorten aikuisten toiminta- ja työkyvyn edistäminen. Hanke tukee nuorten voimaantumista ja positiivisen tulevaisuuden rakentamista. Hankkeen kohderyhmää ovat kaikki 16-29 –vuotiaat nuoret ja nuoret aikuiset, joilla on haasteita matkalla koulutukseen ja/tai työelämään. Hankkeessa kehitetään yhdessä nuorten kanssa toimivia käytäntöjä nuorten tavoittamiseen ja osallisuuden ja yhteisöllisyyden kokemusten luomiseen. Yhdessä kehitetään myös nuorilähtöistä ja oikea-aikaista palveluihin ohjautumista. Toiminnan keskiössä on nuoren arjen- ja elämänhallinta sekä tulevaisuuden suunnittelu nuoren ehdoin, tulevaisuussuuntautuneen ohjauksen menetelmiä käyttäen.

Hankkeeseen kuuluu FUTU-auto, jolla ohjaaja liikkuu Itä-Helsingissä kohderyhmää tavoittaen.

Hanke on ESR-rahoitteinen. Hankkeen päätoteuttaja on Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, jonka kanssa Valo-Valmennusyhdistys ry toimii hankkeessa osatoteuttajana.
Hankkeen kesto: 1.3.2020 – 30.6.2022

 

Ota yhteyttä:

Ohjaaja
Tuula Tick
tuula.tick@valo-valmennus.fi
050 349 8082

Asiantuntija
Anna-Reetta Kyllönen
anna-reetta.kyllonen@valo-valmennus.fi
040 355 2227