Kohtaamispaikka Huittinen

Kohtaamispaikka Huittinen on hanke, jonka tavoitteena on luoda Huittisiin matalan kynnyksen kohtaamispaikka heikoimmassa asemassa oleville työikäisille nuorille ja aikuisille. Tavoitteena on:

  • vahvistaa kävijöiden itsetuntemusta ja itseluottamuksen kehittymistä
  • tukea sosiaalista vahvistumista
  • vähentää addiktioiden haittoja sekä tukea niiden hallintaa
  • lisätä koetun turvallisuuden tunnetta.

Kohtaamispaikka tarjoaa syrjäytyneille, yksinäisille, mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsiville tai työ- tai koulumaailman ulkopuolelle tipahtaneille vapaa-ajanviettopaikan, sosiaalisia kontakteja, mielekästä tekemistä sekä kahvit ja teet pienen purtavan kanssa. Lisäksi kävijät saavat apua ja tukea heidän tarvitsemiensa palveluiden saavuttamiseksi.

Matalan kynnyksen kohtaamispaikassa kävijät ovat keskeisessä asemassa paikan toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa.

Hankkeen päätoteuttajana toimii Valo-Valmennusyhdistys ry ja yhteistyökumppaneina ovat Rauman Seudun Katulähetys ry, Huittisten kaupunki sekä Sastamalan seudun mielenterveysseura ry
Hanke toteutetaan 7.6.2021 – 31.5.2024

Hanketta rahoittaa STEA.

Lisätietoja

Vastaava ohjaaja Ronja Korhonen
ronja.korhonen@valo-valmennus.fi
040 578 1750

Ohjaaja Riina Levander
riina.levander@valo-valmennus.fi
040 834 9605