KOHDATAAN TÖISSÄ-hanke

Työelämään integroidun sote -alan koulutuksen ja vahvan kokonaisvaltaisen tuen avulla kohti työtä!

Kohdataan töissä -hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR+) osana Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi -toimintalinjaa.

Hankkeessa kehitetään vahvan rinnalla kulkevan tuen toimintamallia, jossa rikos-, päihde- ja mielenterveystaustaiset henkilöt hankkivat työelämäympäristössä sosiaali- ja terveysalan ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista. Hankitun osaamisen myötä tavoitteena on työllistyä alan tehtäviin tai toimia sosiaali- ja terveysalan yrittäjänä.

Toimintamallia suunnitellaan ja kehitetään vastaamaan kohderyhmän kokonaisvaltaista tuen ja palveluiden tarvetta. Lisäksi pyritään huomioimaan osallistujien elämänmuutosprosessissa mahdollisesti tapahtuvat sivu- ja taka-askeleet.

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa osallistujien tervettä minäkuvaa ja osallisuutta, edistää heidän realistista oppijakuvaa ja minäpystyvyyttä sekä tuottaa osaavaa työvoimaa sosiaali- ja terveysalan työpaikoille ja samalla edistää työyhteisöjen yhdenvertaisuutta ja moninaisuutta.

Hankkeen välillisenä tavoitteena on vähentää uusintarikollisuutta, koettua turvattomuutta ja väkivaltaa sekä päihteisiin ja mielenterveyteen liittyviä haasteita.

Hankkeen päätoteuttajana on Valo-Valmennusyhdistys ry ja osatoteuttajana Silta-Valmennusyhdistys ry.

Toteutusaika on 1.2.2023 – 31.10.2025.

Toiminta-alueena on Espoo, Helsinki, Vantaa ja Kauniainen.

Arvojemme mukaisesti ajattelemme, että yhteistyöllä onnistumme parhaiten. Olemme avoimia hankkeen tavoitteiden mukaiselle yhteistyölle – ota yhteyttä!

 

 

Lisätietoa hankkeesta:

Petra Vigell

Projektipäällikkö Kohdataan töissä-hanke
Kivensilmänkuja 1, Helsinki

Merja Arramo

Ohjaaja, Kohdataan töissä -hanke
Kivensilmänkuja 1, Helsinki