Myötätuuli

Myötätuuli-hankkeen tavoitteena on edistää vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien päijät-hämäläisten henkilöiden osaamisen tunnistamista ja työllistymistä sekä lisätä alueen työnantajien valmiuksia tunnistaa työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevien osaamispotentiaali.

Myötätuulen toiminta sijoittuu erilaisiin luontoympäristöihin. Osa toiminnasta tapahtuu luomumaatilalla, jossa hoidetaan eläimiä ja puutarhaa sekä tehdään erilaisia kunnostustehtäviä. Näiden tehtävien kautta pyritään saamaan näkyville hankkeen osallistujien olemassa oleva osaaminen sekä tarjotaan mahdollisuuksia oppia uutta. Osallistujat voivat myös suorittaa tutkinnonosia toiminnan piirissä.

Luontolähtöinen, yhteisöllinen toiminta voi vahvistaa toimintakykyä ja osallisuuden kokemuksia. Osallistujat voivat tätä kautta saada lisävalmiuksia ja motivaatiota työllistymis- ja kouluttautumismahdollisuuksien etsimiseen.  Myötätuulen toiminnan lähtökohtina ovat yhdessä tekeminen, yhdenvertaisuus ja yhteiskehittäminen.

Osallistujat ja työntekijät suunnittelevat, toteuttavat ja arvioivat toimintaa yhdessä.

Hankkeen päätoteuttaja on Valo-Valmennusyhdistys ry ja osatoteuttaja Lahden Sininauha ry. Yhteistyökumppaneina hankkeessa ovat Koulutuskeskus Salpaus ja Live-Säätiö. Hanke toteutetaan 1.1.2023 – 31.12.2025 ja sitä rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+).

 

Elina Arnkil

Projektipäällikkö

Jake Salin

Ohjaaja