Myötätuuli

 

 

 

 

Myötätuuli-hanke kehittää uudenlaisia lähestymistapoja Päijät-Hämeen korkean pitkäaikaistyöttömyyden ja työmarkkinoiden kohtaanto-ongelman ratkaisemiseen. Hankkeen tavoitteena on edistää vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden osaamisen tunnistamista ja työllistymistä sekä lisätä alueen työnantajien valmiuksia tunnistaa työmarkkinoiden ulkopuolella olevien osaamispotentiaali.  

Hankkeen toiminta sijoittuu hollolalaiselle luomumaatilalle, jossa asiakkaat osallistuvat arkisiin töihin kuten eläinten hoitoon ja ruokintaan, puutarhan ja ympäristön hoitoon sekä kiinteistönhuoltoon. Arjen työtehtäviin osallistuminen mahdollistaa asiakkaiden olemassa olevan osaamisen jakamisen sekä uuden osaamisen hankkimisen ja tunnistamisen. Osana toimintaa osallistujilla on mahdollisuus kerryttää ammatillista osaamistaan ja halutessaan suorittaa tutkinnonosia. Hanketyöskentelyssä ideoidaan ja pilotoidaan maatilaympäristöön sijoittuvia toimintoja, joiden kautta osallistujat voivat jatkossa työllistää itsensä osa-aikaisesti tai kokonaan.  

Hankkeen toiminnan lähtökohtina ovat yhdessä tekeminen, yhdenvertaisuus ja yhteiskehittäminen. Hankkeeseen osallistuvat asiakkaat ovat mukana tasavertaisina toimijoina kaikkien toimenpiteiden suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa hanketta toteuttavien ammattilaisten rinnalla. 

Hankkeen luontolähtöisen ja yhteisöllisen toiminnan tuottamat kokemukset merkityksellisestä tekemisestä voivat kasvattaa kohderyhmän sosiaalista pääomaa sekä vahvistaa toimintakykyä ja osallisuuden kokemuksia. Asiakkaat voivat tätä kautta saada lisävalmiuksia ja motivaatiota työllistymis- ja kouluttautumismahdollisuuksien etsimiseen.  

Hankkeen päätoteuttajana on Valo-Valmennusyhdistys ry ja osatoteuttajana Lahden Sininauha ry. Yhteistyökumppaneina hankkeessa ovat Koulutuskeskus Salpaus ja Live-Säätiö. Hanke toteutetaan 1.1.2023 – 31.12.2025 ja sitä rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+). 

 

Elina Arnkil

Projektipäällikkö

Jake Salin

Ohjaaja