Nuorten mielenterveyden tuki työelämässä ja työelämään siirryttäessä -hanke

Hankkeen tavoitteena on kasvattaa työnantajien, oppilaitosten ja työterveyshuollon osaamista nuorten työntekijöiden mielenterveyden ja työkyvyn tukemisessa erilaisin menetelmin. Työuran alussa tai sille siirtymässä oleville työikäisille nuorille hanke tarjoaa matalan kynnyksen mielenterveyttä ja työelämätaitoja vahvistavaa tukea.

Hanketta hallinnoi Silta-Valmennusyhdistys ja sen osatoteuttajia ovat Diakonia-ammattikorkeakoulu, Kuntoutussäätiö, Mielenterveyden keskusliitto, Tampereen ammattikorkeakoulu, Valo-Valmennusyhdistys, Vaasan yliopisto ja Väestöliiton Hyvinvointi Oy.

Valo-Valmennusyhdistys varmistaa hankkeessa nuorten osallisuuden toteutumisen ja koordinoi eri alueilla koottavien vaikuttajaryhmien työskentelyä yhdessä  Silta-Valmennusyhdistyksen kanssa.

Hankkeen rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö osana Suomen kestävän kasvun ohjelmaa, jolla tuetaan hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kasvua. Ohjelma vauhdittaa kilpailukykyä, investointeja, osaamistason nousua sekä tutkimusta, kehitystä ja innovaatioita.

Kesto 1.9.2023–31.3.2025

Lisätietoja:

Kehittämispäällikkö Kirsi Kojonkoskip. 050 5044499, kirsi.kojonkoski@valo-valmennus.fiHankejohtaja Mira Roinep. 040 8682127, mira.roine@siltavalmennus.fi