Oppien kohti työtä

Alla olevasta linkistä pääset lukemaan alkuvuoden 2024 PDF-muotoisen tiedotteen!

Vuoden alun tiedote 2024

Oppien kohti työtä on Euroopan sosiaalirahaston (ESR+) osarahoittama hanke, joka toteutetaan aikavälillä 1.1.2023-31.12.2025. Haluamme edistää koulutus- ja työelämäpoluillaan haasteita kohdanneiden työikäisten koulutukseen osallistumista ja työllistymistä sekä kehittää tasa-arvoista ja saavutettavaa koulutusjärjestelmää.

Hankkeessa kehitämme toimintamallin, jossa asiakas voi tuetusti ja yksilölliset tarpeensa huomioiden suorittaa ammatillisen tutkinnon osan tai osia tekemällä työtä vaihtelevissa oppimisympäristöissä. Kasvatamme kohderyhmän parissa työskentelevien ammattilaisten osaamista ja tietoisuutta erilaisista mahdollisuuksista rekrytoida työvoimaa esim. täsmäkoulutuksen, sekä -työllistämisen kautta. Vahvistamme myös alueella toimivien työpaikkojen ja verkostojen yhteistoimintamallia. Hankkeen aikana madalletaan koulutukseen osallistumisen kynnystä yhteistyössä alueen oppilaitosten kanssa.

Valo-Valmennusyhdistys ry on hankkeen päätoteuttaja, osatoteuttajina ovat Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu, Seinäjoen kaupunki sekä Ammattiopisto Luovi.

ERITYISTAVOITE – Uutta osaamista työelämään

Yhteystiedot

Virpi Niemi

Projektipäällikkö, Oppien kohti työtä -hanke
Alvar Aallon Katu 1, 60100 Seinäjoki

Miia Tupila

Ohjaaja, Oppien kohti työtä -hanke
Alvar Aallon Katu 1, 60100 Seinäjoki