Säädäks sä? -hanke

Nuorten ääni ehkäisevään päihdetyöhön

Säädäks sä? -hankkeessa kehitetään ehkäisevää päihdetyötä nuorilähtöiseksi yhteiskehittämisen menetelmin. Hankkeen tavoitteena on nuorisolähtöisen tiedon pohjalta kehittää ehkäisevän päihdetyön menetelmiä nuorten kokemusmaailmaa vastaavaksi sekä luoda tapoja viestiä päihteistä vaikuttavammin. Kehittämistyö tapahtuu huumeita kokeilleiden tai satunnaisesti käyttävien 15–29-vuotiaiden nuorten, kuntien ammattilaisten ja nuoria kohtaavien järjestötoimijoiden kesken.

Säädäks sä? on YAD ry:n ja Valo-Valmennusyhdistyksen yhteinen kehittämishanke, joka toteutetaan vuosina 2023-2025

Hanke saa sosiaali- ja terveysministeriön myöntämää valtionavustusta terveyden edistämisen määrärahasta.

Yhteystiedot

Virva Jääskeläinen

Vastaava ohjaaja
Kehittäjä (Säädäks sä? -hanke)
Väinönkatu 30, 40100 Jyväskylä