Älyteko -hanke

Älyteko on AVI:n rahoittama nuorisotyön kehittämishanke, jossa testataan ja kehitetään toimintamalleja tekoälyn hyödyntämiseen nuorisotyössä. Tavoitteena on lisätä nuorten sekä nuorisotyön ammattilaisten ymmärrystä tekoälyistä ja hyödyntää sen suomia mahdollisuuksia käytännön nuorisotyössä sekä taide- ja mediakasvatuksessa. Toiminta on suunnattu 18–29-vuotiaille Jyväskylässä asuville nuorille sekä nuorten parissa työskenteleville ammattilaisille ympäri maan.

 

02/2023–02/2024: Testataan ja kehitetään toimintamalleja nuorille suunnatuissa työpajoissa sekä ryhmätoiminnassa. Järjestetään koulutuksia nuorten parissa työskenteleville ammattilaisille.

 

03/2024–02/2025: Testataan tekoälyn mahdollisuuksia luovuuden ja oppimisen apuvälineenä yhdessä nuorten kanssa. Tuotetaan kehitettyjen toimintamallien pohjalta nuorisotyön ammattilaisille suunnattu opas tekoälyn hyödyntämiseen. Jatketaan ammattilaisille suunnattujen koulutusten järjestämistä.

Ota yhteyttä

Petteri Ruotsalainen

Ohjaaja (Älyteko -hanke)
Väinönkatu 30, 40100 Jyväskylä