Älyteko -hanke

Tekoälyn nopea kehittyminen vaatii toimia myös nuorisotyöltä; tarvitsemme tietoa ja koulutusta tekoälyn läsnäolosta, vaikutuksista ja käytöstä sekä menetelmiä arvioida sitä kriittisesti osana mediakasvatusta. Hankkeen tavoitteena on lisätä nuorten sekä nuoristyön ammattilaisten ymmärrystä tekoälystä ja hyödyntää sen mahdollisuuksia käytännön nuorisotyössä sekä taide- ja mediakasvatuksessa. Hankkeessa testataan ja kehitetään malleja tekoälyn hyödyntämiseen osana nuorille tarjottavia palveluita.

 

Hankkeessa tuetaan Keski-Suomessa asuvien 18—29-vuotiaiden nuorten luovuutta sekä teknologia- ja tulevaisuustaitojen oppimista yhdistelemällä ennakkoluulottomasti erilaisia teknologioita ja tuottamalla niiden avulla taidetta. Tekoälytaiteen kautta voidaan kehittää nuorten taiteen ja taidehistorian tuntemusta sekä laajentaa heidän digi- ja medialukutaitoja. Toiminnan kautta tutustutaan tekoälyn mahdollisuuksiin ja pyritään samalla tutkimaan sekä ymmärtämään siihen liittyviä riskejä ja haasteita mm. korostamalla medialukutaitoa ja lähdekriittisyyttä sekä pohtimalla tekijänoikeudellisia asioita.

 

Hanketta rahoittaa aluehallintovirasto ja sen kesto on 1.2.2023–31.12.2023.

Ota yhteyttä

Petteri Ruotsalainen

Ohjaaja (Älyteko -hanke)