Yhteiskunnallisten yritysten liiketoimintaedellytysten parantaminen -koordinaatiohanke

ESR + rahoitteisen koordinaatiohankkeen tehtävänä on koota yhteiskunnallisen yrittäjyyden ja yhteisötalouden liiketoimintaosaamisen parantamisen teemassa työskentelevät toimijat ja hankkeet verkostoiksi, jolloin tietoa, toimintaa ja tuloksia saadaan koottua ja koordinoitua.

Tavoitteena on vahvistaa yhteiskunnallisten yritysten ja yhteisötalouden alueellisesti toimivia ekosysteemejä, joihin yritysten lisäksi kuuluu muita yhteisötalouden toimijoita, oppilaitoksia, yhdistystoimijoita, rahoittajia ja viranomaisia. Tämä mahdollistaa vaikuttavien toimintamallien ja sosiaalisten innovaatioiden syntymisen ja levittämisen.

Hankkeet tavoitteet ovat:

  1. Uusien yhteiskunnallisten yritysten ja yrittäjyyden sekä siihen liittyvän liiketoimintaosaamisen lisääminen
  2. Yhteiskunnallisissa yrityksissä sekä yhteisötaloudessa syntyvien sosiaalisten innovaatioiden edistäminen
  3. Arviointi- ja vaikuttavuusosaamisen lisääminen
  4. Alueellisten ja paikallisten toimijoiden osaamisen ja verkostoitumisen edistäminen
  5. Osatyökykyisten ja muiden vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden osaamisen lisääminen ja työllistyminen
  6. Kotimaisen ja kansainvälisen verkostoyhteistyön lisääminen ja kansainvälisten organisaatioiden, erityisesti EU-tiedon välittäminen Suomeen
  7. Yhteiskunnallisiin yrityksiin liittyvän tiedon koonti ja tuottaminen
  8. Yhteiskunnallisen yrittäjyyden ja yhteisötalouden tunnettuuden lisääminen

Hankkeen myötä syntyy uusia yhteiskunnallisia yrityksiä ja liiketoimintoja, yrittäjien liiketoimintaosaaminen lisääntyy ja syntyy uusia sosiaalisia innovaatioita jotka leviävät uusissa, myös kansainvälisissä verkostoissa. Lisäksi hanke tuottaa ensimmäisen suomalaisen käsikirjan sosiaalisten innovaatioiden kehittämisestä, suojaamisesta ja skaalaamisesta sekä rahoittamisesta. Hankkeen ansiosta yritysten, yritysneuvojien, yhteisötalouden toimijoiden ja muiden kohderyhmään kuuluvien osaaminen tulee lisääntymään ja EU:n yhteisötalouden toimintasuunnitelmalle on luotu kansallinen toteuttamissuunnitelma, joka myös jalkautetaan.

Hanke kerää ja jakaa tietoa osatyökykyisten henkilöiden työllistymisen hyvistä malleista. Niin ikään hanke synnyttää uutta kansainvälisesti vertailukelpoista tietoa yhteiskunnallisesta yritystoiminnasta Suomessa sekä luo systemaattisen tavan kerätä ja esittää tietoa laajasti hyödynnettäväksi. Tämän myötä tiedon hyödynnettävyys päätöksenteon ja kehittämisen tukena paranee. Yhteiskunnallisten yritysten osaamisen lisääntyessä ja hyvien toimintamallien levitessä osatyökykyisten henkilöiden työllistyminen helpottuu ja työllisyys paranee. Hanke vastaakin osaltaan myös työllisyyden kohtaanto-ongelman ratkaisemiseen.

Koordinaatiohanke tekee tiivistä rakenteellista yhteistyötä Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskuksen (YYO) kanssa, ja osaamiskeskuksen rahoituksen päättyessä jatkaa osaltaan sen työtä yhteiskunnallisten yritysten strategian toimeenpanossa.

Hankkeen päätoteuttaja

Silta-Valmennusyhdistys

Muut toteuttajat

Valo-Valmennusyhdistys

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

Vates

Diakonia ammattikorkeakoulu

Pellervo

Live-säätiö

Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT

Yhteiskunnallisten yritysten liitto Arvo

Kuntoutussäätiö

Lisätietoja

Kimmo Kumlander

Toimitusjohtaja
Hatanpään valtatie 34 E, Tampere

Sami Wirkkula

Johtaja
Sumeliuksenkatu 13, 33100 Tampere

Elina Esala

Aluekoordinaattori, Yhteiskunnallisten yritysten liiketoimintaedellytysten parantaminen -koordinaatiohanke
Seinäjoki

Kim Grönberg

aluekoordinaattori, Yhteiskunnallisten yritysten liiketoimintaedellytysten parantaminen -koordinaatiohanke
Sotkamo

Annika Sipola

aluekoordinaattori, Yhteiskunnallisten yritysten liiketoimintaedellytysten parantaminen -koordinaatiohanke
Rovaniemi

Metti Vuosku

Toimivapaalla