Askeleittain Aktiivisuutta
Tämä hanke on päättynyt.

Hankkeen tavoitteena on aktivoida yhdistyksen työntekijöitä sekä asiakkaita arkiliikuntaan ja ulkoiluun. Hankkeessa kehitetään asiakkaiden sekä yhdistyksen työntekijöiden arkiaktiivisuutta ja fyysistä toimintakykyä järjestämällä erittäin matalan kynnyksen arki- ja hyvinvointiliikuntaa sekä antamalla ohjausta ja neuvoja liikunta sekä terveysasioissa.


Hankkeen tavoitteena oli aktivoida Valo-Valmennusyhdistyksen työntekijöitä sekä asiakkaita arkiliikuntaan ja ulkoiluun.

Hankkeessa kehitettiin asiakkaiden sekä yhdistyksen työntekijöiden arkiaktiivisuutta ja fyysistä toimintakykyä järjestämällä erittäin matalan kynnyksen arki- ja hyvinvointiliikuntaa sekä antamalla ohjausta ja neuvoja liikunta- sekä terveysasioissa.

Askeleittain aktiivisuutta on Kunnossa kaiken ikää-ohjelman hanke. Rahoittajina KKI:ssä toimii seuraavat toimijat: Likes, Opetus- ja kulttuuriministeriö, Sosiaali- ja terveysministeriö, Liikenne- ja viestintäministeriö, Ympäristöministeriö, Työ- ja elinkeinoministeriö sekä Metsähallitus.

Toteutimme hanketta yhdistyksemme Tampereen yksiköissä. Ohjaajat aktivoituivat järjestämään työpajapäiviinsä arki- ja hyvinvointiliikuntaa sekä käymällä keskusteluja terveysasioissa.  Järjestimme myös yhdistyksen yhteisiä liikuntatapahtumia, jossa pelasimme mm. pesäpalloa ja ultimatea. Tapahtumien lisäksi yhdistimme toimintaamme kevyttä liikuntaa, kuten kävelylenkkejä sekä mölkyn ja kroketin peluuta. Hankimme yksiköihimme liikuntavälineistöä, jotka mahdollistavat pienien taukojumppien pidon kesken toimintapäivän.

Henkilöstölle tarjottiin koulutusta ravinto- ja terveysasioihin sekä vinkkejä kevyen kehonhuoltohetken vetoon. Heillä oli myös mahdollisuus osallistua joogatuokioon.

Hankkeen tiimoilta tavoitettiin paljon erilaisia ja eri ikäisiä ihmisiä, joista osa kiinnostui omista liikunta- ja terveysasioista. He saivat vastauksia seuraavanlaisiin kysymyksiin: Mitä on hyötyliikunta? Minkälainen liikuntamuoto sopisi juuri minulle? Kuinka minun tulisi järjestää päivittäinen ruokailu? Minkälaisia ruoka-aineita olisi hyvä suosia? Hyödynsimme KKI-materiaaleja liikunta- ja ravitsemusasioiden tuessa.

Verenpaine- ja sokerimittaukset osoittautuivat myös tarpeellisiksi. Osa mittaustuloksista johti lääkärikäynteihin. Mittaukset innostivat ihmisiä ottamaan selvää tarkemminkin omasta hyvinvoinnistaan ja kuinka sitä voisi parantaa.

Askeleittain aktiivisuutta hankkeelle oli selvästi tarvetta. Erityisen tärkeänä pidän hankkeen tavoitetta tarjota matalan kynnyksen liikuntaa.

Jenni Korpelainen