DigiGym
Tämä hanke on päättynyt.

ESR-rahoitteisen DigiGym- hankkeen tavoitteena on vastata haavoittuvimmassa asemassa olevien henkilöiden mahdollisuuksiin toimia digitaalisissa oppimisympäristöissä. Hankkeessa selvitetään Jyväskylän toimipisteen asiakkaiden kanssa heidän osaamistaan digitaidoissa sekä heidän halukkuuttaan ja kyvykkyyttään osallistua ja työskennellä digitaalisissa oppimisympäristöissä. Asiakkailta selvitetään myös käsitystä digitaalisten tilojen viihtyisyydestä sekä tiloista yhteisöllisyyden ja osallisuuden edistäjinä. Myös henkilöstön osaamistarvetta ja odotuksia digitaalisesta työskentely-ympäristöstä selvitetään.

Selvitystyön pohjalta tuotetaan yhteiskehittämisellä workshop- koulutuksia, joissa opiskellaan erilaisia digitaalista osaamista edistäviä ympäristöjä ja sovelluksia. Osallistujilla on tarvittaessa mahdollisuus myös yksilöohjaukseen ja konsultointiin.

Hyviksi havaituista menetelmistä ja käytännöistä kerätään toimintamalli, jonka tavoitteena on siirtää hankkeessa hankittua ymmärrystä ja osaamista myös muille.

Hankkeen päätoteuttajana toimii Suomen Humanistinen ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajana Valo-valmennusyhdistys ry.

Hankkeen kesto on 1.10.2021-31.8.2023

Ota yhteyttä

Janita Reunanen

Vastaava ohjaaja (Digipaja)
Vapaudenkatu 38, 40100 Jyväskylä