DigiSilta-hanke
Tämä hanke on päättynyt.

DigiSilta-hanke on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama ja toteutetaan aikavälillä 1.9.2021-31.12. 2023. REACT-EU-hankkeet rahoitetaan osana Euroopan Unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Hankkeen toteuttavina tahoina ovat  Silta-Valmennusyhdistys ry ja Valo-Valmennusyhdistys ry. 

DigiSilta -hankkeessa parannetaan koulutuksen ja työn ulkopuolella olevien  henkilöiden sekä heidän kanssaan työskentelevien ammattilaisten digitaitoja. Tavoitteena on kokeilla ja kehittää kohderyhmän palveluihin sopivia menetelmiä, jotka vahvistavat osallistujien digiosallisuutta esimerkiksi työllisyytttä ja opiskeluvalmiuksia edistäviä digitaitoja harjaannuttamalla. Hankkeen aikana luodaan digimentorimalli, jolla tuetaan haavoittuvimmassa asemassa olevien digitaalisia taitoja. Samalla kehitetään SiltaValmennuksen ja Valo-Valmennuksen ammattilaisten osaamista rakentamalla toimivia digitaalisia ja digitaalisuuteen liittyviä työtapoja tukemaan valmennustyötä ja työhyvinvointia.  Hankkeen aikana valmennuksen tueksi luodaan digitaalinen oppimisympäristö, joka tukee kasvokkaista valmennusta.  

Yhteystiedot

Mira Roine

Hanketyön johtaja

Taija Mikkonen

Vertaistoiminnan koordinaattori