Yhdessä oppien digitaidot haltuun -hanke
Tämä hanke on päättynyt.

Valikoima hankkeen materiaaleja Valo- ja Silta-Valmennusyhdistysten Digitarjottimella: digitarjotin.fi
Hankkeen kaikki materiaalit (Polku parempiin digiperustaitoihin -materiaalipaketti) Avointen oppimateriaalien kirjastossa: aoe.fi.
Hankkeen visuaalinen koonti ThingLinkissä.


Yhdessä oppien digitaidot haltuun -hankkeen tavoitteena on vahvistaa digitaitoja, minäpystyvyyttä sekä opiskelu- ja työelämävalmiuksia. Hanke järjestää maksutonta digiperustaitovalmennusta yksilöille ja ryhmille. Kohderyhminä ovat pitkään työn ja koulutuksen ulkopuolella olleet sekä ammatillisessa koulutuksessa opiskelevat henkilöt Kuopion ja Iisalmen alueella. Lisäksi hanke kehittää digiperustaitovalmennusten toimintamallin ja visuaalista, selkokielistä materiaalia, joka levitetään alueen ammattilaisten käyttöön.

Hankkeen päätoteuttajana on Live-säätiö sr sekä osatoteuttajina Valo-Valmennusyhdistys ry ja Ylä-Savon ammattiopisto YSAO.

Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto ESR. Hanke rahoitetaan osana Euroopan unionin Covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia. Toteutusaika on 1.11.2021–31.8.2023.

Yhteystiedot

Karoliina Pitkänen

Projektipäällikkö, ohjaaja (Live-säätiö)
Kiannonkatu 2, 02650 Espoo

Sara Huhtala

Ohjaaja/digitaitovalmentaja Yhdessä oppien digitaidot haltuun - hanke
Asemakatu 20 A 2, 70100 Kuopio

Anne-Mari Korkiakoski

Vastaava ohjaaja/ digitaitovalmentaja Yhdessä oppien digitaidot haltuun -hanke (Live-säätiö)
Itkonniemenkatu 9, 70500 Kuopio

Laura Ahonen

Digivalmentaja
Asevelikatu 4, 74100 Iisalmi