Euroopan valot
Tämä hanke on päättynyt.

Hankkeen tavoitteena on lisätä koulutuksen ja työn ulkopuolella olevien nuorten ja nuorten aikuisten tietoa ja ymmärrystä Euroopasta, sekä vahvistaa käsitystä itsestä eurooppalaisena. Varsinaisena kohderyhmänä ovat Valo-Valmennusyhdistyksen työpajoilla olevat asiakkaat ja välillisinä kohderyhminä yhdistyksen ja sen taustaorganisaatioiden muut asiakkaat.

Eurooppa-aihetta pohditaan Valo-Valmennusyhdistyksessä yhdessä ohjaajien ja asiakkaiden kanssa nuoria itseään kiinnostavien teemojen ympäriltä myös omia vaikutusmahdollisuuksia tutkien. Hanke tekee yhteistyötä muiden tahojen kanssa, esimerkiksi jakaen tietoa vierailukäynnein erilaisista mahdollisuuksista nuorille Euroopassa.

Lisäksi yhdistyksen pajoilla tuotetaan Eurooppatiedotusaineistoa viestinnän keinoin nuorilta nuorille, joita hankkeessa jaetaan esimerkiksi sosiaalisen median kanavilla, yhdistyksen verkostoissa sekä hankkeen tapahtumissa Turussa, Tampereella, Jyväskylässä ja Helsingissä. Tapahtumat ovat yleisölle avoimia ja niiden suunnittelijoina ja järjestäjinä toimivat työpajoilla olevat nuoret ohjaajien tuella. Tapahtumien ajankohdista tiedotetaan myöhemmin.

Hanke kestää 1.1. – 31.12.2020 ja sitä rahoittaa Ulkoministeriö.