European Light
Tämä hanke on päättynyt.

Valo-Valmennusyhdistys rakentaa ja kehittää toimintaansa kansainvälisyys sisäänrakennettuna. Yhdistykselle on keväällä 2018 myönnetty rahoitus kahteen kansainväliseen liikkuvuushankkeeseen, jotka tarjoavat työntekijöille mahdollisuuksia osallistua ulkomaan opinto-/job shadowing –jaksoillle vuosina 2018-2020. Hankkeiden tavoitteena vahvistaa työntekijöiden osaamista, saada tietoa hyvistä toimintamalleista, tukea yhdistyksen laatutyötä ja verkostoitua kansainvälisesti. Hankkeet rahoitetaan EU:n Erasmus+ -ohjelmasta, jota Suomessa koordinoi OPH. Hankerahoitus kattaa ulkomaanjaksolle osallistuvien työntekijöiden matkat ja majoituksen kokonaisuudessaan sekä ateriakorvauksen työpäiviltä. European Light –hanke kohdentuu aikuiskoulutukseen.

Hankkeessa toteutetaan vuosina 2019-2020 yhteensä kuusi ulkomaanjaksoa. Viikon pituiset opinto-/job shadowing –jaksot suuntautuvat Belgiaan, Irlantiin, Tanskaan ja Saksaan. Jaksojen aikana tutustutaan yhden tai useamman paikallisen kumppaniorganisaation toimintaan. Erityisesti jaksojen aikana pyritään saamaan uutta tietoa aikuisten perustaitojen kehittämisestä sekä epämuodollisissa ympäristöissä tapahtuvan oppimisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta.

Hankkeeseen osallistujat kirjoittavat kokemuksistaan ja oppimastaan blogissa, jota voi käydä lukemassa täältä.