From Euroscepticism to Euro-Curiosity
Tämä hanke on päättynyt.

From Euroscepticism to Euro-Curiosity hankkeessa on mukana neljä järjestöä: Valo-Valmennusyhdistys (Suomi), Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö (Suomi), Ogólnopolska Federacja na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności (Puola) sekä VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras (Liettua). Kansalaisten Eurooppa rahoitusta haki Euroopan tasolla 411 hanketta, joista 29 valittiin toteuttavaksi. Valo-Valmennusyhdistyksen hanke From Euroscepticism to Euro-Curiosity on yksi näistä valituista.

Hankkeessa kesättiin osallistavan  tarinallisen arvioinnin keinoin jokaisessa järjestössä 20 tarinaa siitä, mitä EU merkitsee heidän elämässään. Nämä yhteensä 80 tarinaa muodostivat tutkimusaineiston, josta saatiin näkökulmaa siihen, miten asiakkaat kokevat EU:n. Samalla saatiin aineistoa siitä, sisältyykö tarinoihin mahdollisia ei-todenperäisiä oletuksia EU:sta. Tavoitteena oli herättää myönteistä uteliaisuutta EU:ta ja sen tarjoamia erilaisia mahdollisuuksia kohtaan. Hankkeen tuloksena syntyi tutkimusraportti, joka antaa äänen asiakkaillemme, kertoen heidän näkemyksestään EU:sta.

Tutustu hankkeen nettisivuihin osoitteessa www.festecproject.com

Lisätietoja antaa kehittämisjohtaja Maija Schellhammer-Tuominen (050 303 7659).