Ilmastonmuutosvoima hanke
Tämä hanke on päättynyt.

 

Ilmastonmuutosvoima hankkeen tavoitteina on lisätä nuorten toimijuutta ilmastokysymyksissä ja käynnistää vaikuttavia ilmastotekoja eri puolilla Suomea. Hanke on suunnattu alle 25-vuotialle nuorille. Hankkeen alullepanija ja rahoittaja on Suomen Kulttuurirahasto ja toteutuksesta vastaa nuorisoalan kattojärjestö Allianssi.

Keskeisimmät painopisteet hankkeen toteutuksessa ovat:

1.Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen

2.Ilmastotietoisuuden lisääminen

3.Ilmastonmuutokseen sopeutuminen

Valo-Valmennus yhdistys on mukana toteuttamassa hanketta yhdessä Hansan nuorisotilalla käyvien nuorten kanssa. Hankkeessa on tarkoitus luoda Hansan nuorisotilalle Turkuun vihersisustus-ratkaisu. Kasvien istuttamisen lisäksi hankkeessa on tarkoitus jakaa tietoisuutta viherkasveista ja niiden hyötynäkökulmasta ympäristölle. Sosiaalisessa mediassa tapahtuvalla tiedotuksella halutaan saada myös muut nuoret kiinnostumaan ja innostumaan hankkeen positiivisista vaikutuksista. Kasvit sitovat yhteyttäessään ilmakehän hiilidioksidia ja tuottavat happea. Tällä on vaikutusta puhtaamman ilmanlaadun osalta. Hankkeen avulla yritetään saada nuoria osallistumaan ympäristötalkoisiin, heille tutussa ja turvallisessa paikassa. Jokainen voi omalla panoksellaan olla mukana suunnittelemassa ja mahdollisuuksien mukaan myös jatkokehittämässä vihersisustusta. Sisustusratkaisun valmistuessa on nuorisotilalla tarkoitus järjestää myös kierrätys/kirpputoritapahtuma. Tätä kautta tuodaan myös esille kestävän kehityksen ideologiaa.

Hanke toteutetaan kesän/syksyn 2020 aikana.

Hankkeen kotisivut: https://ilmastonmuutosvoima.fi/