KEIJO-hanke
Tämä hanke on päättynyt.

KEIJO – kokemusasiantuntijuus edistämässä itsenäisyyttä ja osallisuutta

KEIJO-hankkeen päätavoitteena on kehittää työllistymistä tukeva koulutusmalli, joka perustuu kokemusasiantuntijuuteen ja sen ammatilliseen hyödyntämiseen. Hankkeen kohderyhmänä ovat rikos- ja päihdetaustaiset henkilöt, joiden oma toipuminen on edennyt ja joiden tavoitteena on suunnata kohti koulutusta ja avoimia työmarkkinoita. Koulutuksessa hyödynnetään ryhmään kuuluvien kokemusasiantuntijuutta päihteistä irtautumisesta ja rikoksettomaan elämänhallintaan selviytymisestä. Hankkeen keskeisenä ajatuksena on tarjota mielekäs väylä työelämään kiinnittymiseksi ja samalla vahvistaa tuloksellisen toimijuuden kautta myönteistä yhteiskuntaan kuulumisen kokemusta. Koulutus koostuu oppisisältöjen lisäksi oman toipumisprosessin ohjatusta läpikäynnistä sekä tiiviistä työhönvalmennuksesta.

Hanke on ESR-rahoitteinen ja sen päätoteuttajana toimii Valo-Valmennusyhdistys ry yhdessä osatoteuttajien Silta-Valmennusyhdistys ry:n ja Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n kanssa. Rikosseuraamuslaitos toimii hankkeen yhteistyökumppanina.

Hankkeen kesto: 1.8.2018–31.12.2020

Tutustu hankkeessa kehitettyyn toimintamalliin: keijo0.webnode.fi

 

 

 

Ota yhteyttä:

Projektipäällikkö Maija Schellhammer-Tuominen
maija.schellhammer-tuominen@valo-valmennus.fi
+358 50 303 7659

Uusimaa:

Laurea-ammattikorkeakoulu:
Janika Lindström
janika.lindstrom@laurea.fi
+358 40 637 5006

Pirkanmaa:

Ohjaaja Lotta Karvonen
lotta.karvonen@valo-valmennus.fi
+358 50 911 6740

Ohjaaja Mikaela Paakkunainen
mikaela.paakkunainen@siltavalmennus.fi
+358 50 4777 115