Lightning up New Skills and Inclusion
Tämä hanke on päättynyt.

Lightning up New Skills and Inclusion on Valo-Valmennusyhdistyksen ensimmäinen aikuisoppijoiden vaihtohanke. Osallistujat ovat ovat Valo-Valmennusyhdistyksen toiminnassa mukana olevia aikuisia oppijoita, joilla on tarve kehittää omaa kansainvälistä osaamista sekä työelämä- ja digitaitoja.

Hankkeessa toteutettiin viikon mittainen liikkuvuusjakso Liettuassa. Matkaan lähti neljä aikuista oppijaa sekä kaksi työntekijää. Liikkuvuuden tavoitteena ja sisältönä oli vahvistaa oppijoiden digitaalisia- ja työelämävalmiuksia. Monipuolinen ohjelma sisälsi työskentelyä viestintätaitojen ja itsetunnon parissa yhdessä liettualaisten oppijoiden. Liikkuvuusmatkan aikana myös mukana olevat työntekijät saivat uutta ammatti-, kieli- ja kulttuuriosaamista. Lisäksi matkalla vahvistettiin organisaatioiden välistä yhteistyötä ja ideoitiin uusia tapoja jatkaa yhteistyötä.

Vastaanottava organisaatio on VSĮ Žmogiškujų išteklių stebėsenos ir plétros biuras (ZISPB), joka työskentelee samankaltaisten kohderyhmien kanssa kuin Valo-Valmennusyhdistys. Toissijaisena kohderyhmänä ovat ZISPB:n oppijat ja henkilöstö, joiden kanssa liikkuvuusohjelma suunnitellaan ja toteutetaan. Ennen vaihtomatkaa Liettuaan tehtiin valmisteleva vierailu.

Liikkuvuusjakso toteutettiin ajalla 20.-26.3.2022.

Liikkuvuusjakson rahoittaa Pohjoismaiden ministerineuvosto (Nordic Council of Ministers).

 

In English

This is for a mobility project for adult learners and accompanying staff from Finland to Lithuania. Primary target group (mobility participants) are learners from Valo-Valmennusyhdistys who have a need to strenghten their working life and digital skills.

This project included a one-week long mobility placement to Lithuania with four adult learners and two accompanying staff from Valo-Valmennusyhdistys. Aim and content of mobility was to strengthen learners’ digital skills and job readiness. Program included working on communication skills and self-esteem together with Lithuanian learners/peers. Mobility resulted in also our staff also gaining new skills (professional, language and cultural) and strengthening cooperation between the organisations.

Partner and hosting organisation in this project is VSĮ Žmogiškujų išteklių stebėsenos ir plétros biuras (ZISPB), working with similar target groups as Valo-Valmennusyhdistys. Secondary target group are learners and staff in ZISPB, with whom the mobility programme will be planned and completed. Preceding this project, a preparatory visit was made to Lithuania to meet project partner.

The mobility travel was done in March 20-26 2022. The project was funded by Nordic Council of Ministers.

Video

Lisätietoja

Jaana Härkönen

Vastaava ohjaaja, kansainvälinen toiminen