Luontoavusteiset palvelut hyvinvoinnin ja kuntoutumisen tukena
Tämä hanke on päättynyt.

Kohderyhmänä ovat mielenterveyshaasteiden sekä riippuvuuksien kanssa kamppailevat nuoret ja aikuiset. Hankkeen tavoitteina on vahvistaa kohderyhmään kuuluvien henkilöiden kuntoutumista, resilienssikykyä, toimijuutta ja oppimista.

Luontoympäristössä tai eläinavusteisesti toteutettu yhteisöllinen ja tavoitteellinen toiminta edistää hyvinvointia, terveyttä sekä tukee sosiaalisia taitoja ja minäpystyvyyttä. Toiminnan sisällöt rakennetaan ja aikataulutetaan osallistujalähtöisesti joko tutussa ympäristössä tai sovitusti lähiluonnossa.

Luontovertaiset ryhmät ja yksilövalmennus toteutetaan osittain digitaalisuutta hyödyntäen. Osallistujien omia vahvuuksia ja voimavaroja tuetaan ratkaisukeskeisellä ja positiivisella työotteella.

 

KOKEMUKSELLISUUS, OSALLISUUS, VERTAISUUS, LUONTOAVUSTEISUUS

 

Hankkeen päätoteuttajana toimii Live-säätiö ja osatoteuttajana Valo-Valmennusyhdistys ry. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto ESR.  Toteutusaika on 1.10.2022–31.12.2023.

Hanke toteutetaan Kuopiossa ja Joensuussa. Valo-Valmennusyhdistys ry on aloittanut toimintansa Kuopiossa vuoden 2021 alussa tuottamalla kokonaisvaltaisen tuen palveluita kumppanuudessa Live-säätiön kanssa. Joensuussa Valo-Valmennusyhdistys ry.n toiminta käynnistyy tämän hankkeen myötä.

Yhteystiedot

Inga Korhonen

Ohjaaja, Luontoavusteiset palvelut hyvinvoinnin ja kuntoutumisen tukena – hanke

Asemakatu 20 A 2, 70100 Kuopio

Miia Saarinen

Ohjaaja, Luontoavusteiset palvelut hyvinvoinnin ja kuntoutumisen tukena – hanke

Tarja Karjalainen

Kehittäjä, Luontoavusteiset palvelut hyvinvoinnin ja kuntoutumisen tukena – hanke
Asemakatu 20 A 2