Nuorisotakuutalo FM
Tämä hanke on päättynyt.

Nuorisotakuutalo FM on hanke, jolla pilotoidaan nuorisotakuutalon toimintamallia Turussa. Hankkeen tavoitteena on kehittää yhdessä turkulaisten nuorten kanssa yhteisöllinen toimintamalli, joka mahdollistaa koulutuksen ja työn ulkopuolella oleville nuorille oikea-aikaisen tuen.

Nuorisotakuutalo on kynnyksetön kohtaamispaikka alle 30-vuotiaille. Nuorisotakuutalolla järjestetään yhteisöllistä harrastus- ja vapaa-ajantoimintaa. Kaikki toiminta on maksutonta, eikä vaadi sitoutumista. Kohtaamispaikan tavoitteena on mahdollistaa elämäntaitojen vahvistuminen, rinnalla kulkeva tuki, tuki harrastustoiminnan pariin sekä poluttuminen kohti koulutusta ja työtä. Nuorten digitaalista osallisuutta edistetään digitaitojen ohjauksella ja radiotoiminnalla. Nuorten radiotoiminta mahdollistaa digitaalisen osaamisen ja osallisuuden lisäämisen sekä nuoren siirtymän median kuluttajasta aktiiviseksi sisällöntuottajaksi. Toimintamalli mahdollistaa myös polkujen rakentamisen kohti koulutusta ja työelämää yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa.

Hanketta rahoittaa Lounais-Suomen aluehallintovirasto.