Nuorisotakuutalo goes Europe
Tämä hanke on päättynyt.

Valo-Valmennusyhdistys rakentaa ja kehittää toimintaansa kansainvälisyys sisäänrakennettuna. Yhdistykselle on keväällä 2018 myönnetty rahoitus kahteen kansainväliseen liikkuvuushankkeeseen, jotka tarjoavat työntekijöille mahdollisuuksia osallistua ulkomaan opinto-/job shadowing –jaksoillle vuosina 2018-2020. Hankkeiden tavoitteena vahvistaa työntekijöiden osaamista, saada tietoa hyvistä toimintamalleista, tukea yhdistyksen laatutyötä ja verkostoitua kansainvälisesti. Hankkeet rahoitetaan EU:n Erasmus+ -ohjelmasta, jota Suomessa koordinoi OPH. Hankerahoitus kattaa ulkomaanjaksolle osallistuvien työntekijöiden matkat ja majoituksen kokonaisuudessaan sekä ateriakorvauksen työpäiviltä. Nuorisotakuutalo goes Europe –hanke kohdentuu nuorisotoimialalle.

Hankkeessa toteutetaan kahden vuoden aikana (2018-2021) viisi, noin viikon pituista opintokäyntiä Romaniaan, Saksaan, Italiaan ja Ruotsiin. Opintokäynnit toteutetaan pienissä ryhmissä ja yhteensä niihin osallistuu 14 työntekijää. Hankkeella vastataan Nuorisotakuutalon kehittämistarpeisiin erityisesti kolmella osaamisalueella: syrjäytymisuhan alla olevien nuorten tavoittaminen ja palveluihin ohjautumisen parantaminen, henkilöstön osaamisen syventäminen ja laajentaminen sekä kansainvälisten kumppanuuksien luominen tulevien kehittämis- ja hanketoimintoja varten.

Ota yhteyttä:

Jaana Härkönen
jaana.harkonen (at) valo-valmennus.fi
050 911 8258