Nuova – Nuoria Varten
Tämä hanke on päättynyt.

Nuoria Varten (Nuova) on Turun ammatti-instituutin opiskelijoiden kanssa tehtävän koulunuorisotyön kehittämishanke. Se toteutetaan yhteistyössä Valo-Valmennusyhdistyksen, Turun kaupungin ja Vamoksen kanssa ja hanketta rahoittaa Aluehallintovirasto. Valo-Valmennuksen osahanke päättyy 31.7.2022.

Nuovan tavoitteena on nuorisotyöllisin menetelmin valmentaa ja tukea koulutuksessa olevia nuoria, jotka tarvitsevat sosiaalista vahvistamista ja arjen taitojen opettelua opinnoissa suoriutumiseen sekä kiinnittää heitä koulu- ja opiskeluyhteisöön. Tavoitteena on lisäksi vahvistaa nuoren identiteettiä, hyvinvointia ja elämässä tarvittavia taitoja.

Nuorille tarjotaan matalalla kynnyksellä heidän tarvitsemaansa tukea sekä oppilaitoksessa että vapaa-ajalla. Toiminnalla vahvistetaan nuorten elämäntaitoja ja -hallintaa niin, että kiinnittyminen opiskeluun mahdollistuu ja opintojen keskeyttämisriski sekä sitä myötä yhteiskunnasta syrjäytymisen riski vähenevät.

Nuorilähtöisen toiminnan lisäksi hankkeessa rakennetaan Turun ammatti-instituutin ja nuorisotyön työntekijöiden kanssa oppilaitoskulttuuria, jonka voimavaroja ovat yhteisöllisyys ja moniammatillinen työote. Samalla kehitetään toimintamallia 2. asteen opintojen hallitsemattoman keskeyttämisen ehkäisemiseksi ja koulutusosallisuuden tukemiseksi nuorilähtöisin menetelmin. Mallissa oppilasta tuetaan varhaisessa vaiheessa ja mikäli nuori päätyy keskeyttämään opintonsa, varmistetaan nuorelle riittävä tuki, jotta nuori ei jää tilanteessa yksin. Tässä tehdään tiivistä yhteistyötä mm. etsivän nuorisotyön kanssa.

Lisätietoa ja yhteydenotot:
Taru Laakso
taru.laakso@valo-valmennus.fi
040 6712421