OPPIJA ikä kaikki
Tämä hanke on päättynyt.

1.5.2019-31.12.2021

Suomessa erot aikuisten välisissä luku-, numero- ja tietotaidoissa ovat OECD-maiden suurimmat. OPPIJA ikä kaikki –hankkeen tavoitteena on vastata aikuisten perustaitojen vahvistamisen tarpeeseen. Perustaitoja ovat luku-, kirjoitus-, numero ja digitaidot. Hankkeen keskeinen tehtävä on tunnistaa perustaitotaso, joka mahdollistaa koulutukseen osallistumisen ja työllistymisen. Hankkeen kohderyhmään kuuluvat ammatillisessa peruskoulutuksessa olevat sekä pitkään työn ja koulutuksen ulkopuolella olleet työikäiset.

Hankkeen tavoitteena on:
1. Kehittää työkaluja niiden aikuisten löytämiseen ja tunnistamiseen, joiden kohdalla on kohonnut riski opintojen keskeytymiseen tai työllistymisen vaikeutumiseen heikoista perustaidoista johtuen.
2. Kehittää ja kokeilla sellaisia pedagogisia toimintatapoja ja malleja, joiden avulla luku-, kirjoitus-, numero- sekä tieto- ja viestintätekniset perustaidot kehittyvät tasolle, joka mahdollistaa opintoihin hakeutumisen, niistä suoriutumisen, jatkokouluttautumisen sekä työllistymisen tai työelämässä pysymisen.
3. Kehittää osaamismerkkien käyttöä osana perustaitojen oppimista ja osaamisen todentamista.

Valo-valmennusyhdistyksen tehtävänä on kehittää Perustaidoilla ammatilliseen koulutukseen -toimintamallia. Toimintamalli keskittyy erityisesti tunnistamaan perustaitojen osalta riittävän vaatimustason siirryttäessä työpajatoiminnasta tai työelämästä ammatilliseen koulutukseen sekä kehittämään valmentavia ratkaisuja niille aikuisille, jotka haluavat kehittää perustaitojaan. Lisäksi Valo-valmennusyhdistyksessä tunnistetaan ja kuvataan ne perustason digitaidot, jotka tukevat koulutuksen ja työn ulkopuolella olevien edellytyksiä selviytyä yhteiskunnan palvelujärjestelmässä, toisen asteen koulutuksessa ja työelämässä.

Valo-valmennuksen osahankkeessa myös kehitetään ja kokeillaan liikunnallisten ja motoristen harjoitteiden vaikutusta perustaitojen oppimisen tukemisessa. Tämän perusteella laaditaan materiaalia tukemaan perustaitojen oppimista, oppimistaitoja ja itsesäätelyä oppimistilanteissa. Lisäksi kehitetään osaamismerkkien pedagogista hyödyntämistä osana osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen prosessia perustaitojen näkökulmasta niin ammatillisessa koulutuksessa kuin osana työpajatoimintaa. Valo-valmennusyhdistys tekee tiivistä yhteistyötä muiden osatoteuttajien, erityisesti TAKKin, kanssa Perustaidoilla ammatilliseen koulutukseen –toimintamallin, liikunnallisten ja motoristen harjoitteiden sekä osaamismerkkien kehittämisen suhteen.

Oppija ikä kaikki on Euroopan Sosiaalirahaston rahoittama useamman toimijan yhteishanke. Hanketta koordinoi Tampereen ammattikorkeakoulu, muina toimijoina ovat: Kiipulasäätiö, Tampereen aikuiskoulutussäätiö, Työtehoseura, Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä ja Valo-valmennus ry.