Paikallinen Rikoksentorjuntahanke
Tämä hanke on päättynyt.

Rikoksentorjuntahanke keskittyy Turun kauppakeskus Hansaan. Sen tavoitteena on vähentää nuorten tekemiä rikoksia (etenkin myymälävarkauksia) sekä lisätä myönteistä vuorovaikutusta ja ymmärrystä nuorten sekä kauppakeskuksen vartijoiden ja kauppiaiden välillä. Nuoria itseään on tarkoitus osallistaa hankkeen suunnittelussa ja toteuttamisessa; tavoitteena on, että hankkeen edetessä nuoret itse tuottavat yhä suuremman osan rikoksenvastaisesta sisällöstä toisille nuorille.

Myymälävarkaudet ovat 2010-luvulla olleet merkittävä taloudellisten menetysten lähde suomalaisille kauppiaille (esim. vuonna 2018 poliisi kirjasi kaikkiaan 46 000 myymälävarkautta). Näpistelijöiden joukossa on paljon lapsia ja nuoria, jotka eivät yleensä ymmärrä myymälävarkauksien seurauksia sen enempää itselleen kuin kauppiaille. Lisäksi nuorten ymmärrys kauppakeskusten vartijoiden työstä on usein vääristynyt ja ennakkoluulojen värittämä.

Turussa kauppakeskus Hansaan on vuosien aikana kehittynyt oma nuorisokulttuurinsa, ns. ”hansalapset”. Hansalapset ovat nuoria, jotka viettävät kauppakeskuksessa merkittävän osan vapaa-ajastaan ja tapaavat siellä kavereitaan. Hansalapset ovat tuttuja sekä liikkeiden henkilökunnalle että vartijoille. Heidän suhteensa kauppakeskuksen henkilökuntaan on vaihtelevaa; valitettavan usein nuorten oleskelu kauppakeskuksessa aiheuttaa myös ei-toivottuja ilmiöitä, kuten myymälävarkauksia. Paikallisen rikoksentorjuntahankkeen lähtökohtana on lisätä nuorten tietoisuutta myymälävarkauksien vaikutuksista ja seurauksista ja saada heidät siten ymmärtämään, ettei rikos kannata. Samalla pyritään parantamaan nuorten ja kauppakeskuksen henkilökunnan välistä suhdetta ja tekemään siitä nykyistä positiivisempi ja luottamuksellisempi.

Hanke kestää 1.6.2020–31.8.2021 ja sitä rahoittaa Oikeusministeriö.